Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Міжнародний олімпійський та спортивний рух» складена відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра напряму «Фізичне виховання», спеціальністю «Фізичне виховання».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення стану та перспектив розвитку міжнародного олімпійського та спортивного руху.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Міжнародний олімпійський та спортивний рух» базується на засадах інтеграції теоретичних та практичних знань з багатьох дисциплін: олімпійський спорт, професійний спорт, організація та методика фізичної культури, фізкультурно-спортивні споруди, тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Олімпійські Ігри Стародавньої Греції. Олімпійський рух сучасності
  2. Міжнародна олімпійська система. Соціально-політичні, організаційно-правові та економічні аспекти сучасного олімпійського руху

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний олімпійський та спортивний рух» є Формування у майбутніх фахівців базових знань щодо сутності міжнародного олімпійського та спортивного руху, загальних положень забезпечення роботи керівного складу спортивних організацій і установ.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний олімпійський та спортивний рух» є:

  1. Ознайомити з поняттям міжнародний олімпійський та спортивний рух.
  2. Ознайомити з основним принципами міжнародного олімпійського руху.
  3. Навчити розбиратися в особливостях організаційних і фінансово-економічних проблемах сучасного міжнародного олімпійського й спортивного руху.

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основні події, що відбивають історію розвитку міжнародного олімпійського руху; основні принципи міжнародного олімпійського руху; особливості розвитку міжнародного олімпійського руху на сучасному етапі; мета, завдання й основні напрямки подальшого розвитку міжнародного олімпійського руху; сфери життя людського суспільства, які зачіпають інтереси міжнародного олімпійського руху.
вміти:
користуватися науково-методичною й спеціальною літературою, що допомагає в процесі більше детального вивчення дисципліни «міжнародний олімпійський та спортивний рух»; розбиратися в правових і соціальних аспектах сучасного міжнародного олімпійського руху.