Ви є тут

Головна

Прізвище: Шумикін

Ім'я: Сергій

По батькові: Олександрович

 

Посада: доцент кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3407-2507

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут (ЗМІ), механіко-металургійний факультет, 1980 рік, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Обладнання і технологія зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер -механік»;
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ), 1998 рік, спеціальність за дипломом – «Міжнародна економіка», кваліфікація за дипломом – «економіст»;
 • Гуманітарний університет Запорізький інститут державного та муніципального управління (ГУ ЗІДМУ), 2006 рік, спеціальність за дипломом – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Исследование структурных изменений в материале лопаток стационарных газовых турбин с целью продления их срока службы», рік захисту – 1990 рік, Запорізький машинобудівний інститут.
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • Відновлення деталей машин наплавленням, напилюванням, зварюванням, термічною обробкою;
 • Автоматизація та економіка технологічних процесів.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Ідентифікація збурювальних дій процесу грудкування шихтових залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах і розробка їх цифрових моделей / М.Ю. Пазюк, І.А. Овчиннікова, О.В. Ренгевич, С.О. Шумикін // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 26 – 33.
 • Управление распределением агломерационной шихты по высоте слоя на агломашине при различных условиях ее загрузки / А.С. Мных, В.В. Довгаль, С.А. Шумикин // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 109 – 114.
 • Розробка імітаційної моделі й оцінка практичної реалізованості САУ процесом грудкування шихтових матеріалів у барабанних грудкувачах / О.В. Ренгевич, І.А. Овчиннікова, С.О. Шумикін // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2017. – Вип. 2 (38) – С. 5 – 13.

Всього наукових праць: 60, з них патентів – 4, навчально-методичних посібників – 5.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Шумикин С.А., Капустян А.Е. Диффузионное насыщение титаном поверхности сталей / Матер. Международ. науч.-практ. конф. «Титан 2018: Производство и применение в Украине». – Киев : ИЭС им. Патона, 2018.
 • Шумикін С.О., Овчинникова І.А. Мікропроцесорне управління джерел живлення для зварювання / Матеріали ХХІІІ наук.-техн. конф.- Запоріжжя: ЗДІА, 2018.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 1980.

Мови спілкування: російська – досконало, українська – досконало, англійська – добре.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257а, 5
e-mail: Shusa1958@ukr.net