Ви є тут

Головна

Мета та завдання дисципліни
 
Мета вивчення дисципліни:
1.Ознайомити студентів з основними фундаментальними принципами та методами відбору дітей у спеціальні заклади.
2.        Ознайомити студентів зі структурою та завданням медико-психолого-педагогічної комісії та відбором дітей у спец заклади.
3.        Ознайомити студентів з принципами відбору дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні заклади
4. Навчити студентів методам та засобам відбору дітей даної категорії, оцінки їх
психічного та фізіологічного здоров'я
5.Дати студентам базові положення відносно завдань, структури та методів роботи у медико-психолого-педагогічній комісії.
6.Сформувати навички діагностики індивідуально-психологічних характеристик дитини, розладів психічних пізнавальних процесів.
7.Навчити студентів проведенню психодіагностичних методів дослідження, сформовані діагностичний психологічний інструментарій
 
Завдання вивчення дисципліни
Ознайомити студентів з сучасними напрямками роботи медико-психологічної комісії, навчити студентів теоретичним та практичним методам відбору дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні заклади.
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен
знати:
•        Загальні засади формування медико-психолого-педагогічної комісії;
•        Основні поняття, що використовуються при відборі та діагностиці дітей у спецзаклади;
•        Вікову динаміку формування особистості з відхиленнями у розвитку;
•        Характеристики діагностичних психологічних методик для проведення діагностики та відбору;
•        Основні ознаки порушень онтогенетичного розвитку дитини.
 
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти:
•        Працювати з психологічною та медичною літературою, щодо питань відбору та діагностики дітей у спец заклади.
•        Визначити психологічні особливості дитини з відхиленнями у розвитку за допомогою психодіагностичного інструментарія.
•        Оформити матеріали на дитину з відхиленнями при діагностиці та відбору у спецзаклади
Консультувати батьків та дітей з питань проблем відбору у спецзаклади.