Ви є тут

Головна
 1. Мищенко, В. Г.(ЗНУ) Формирование структурного состояния диффузионного слоя коррозионностойкой стали 06Х18ч в процессе высокотемпературной цементации / В. Г.  Мищенко (ЗНУ), А. И.  Булах (ЗНУ), А. И. Меняйло (ЗНУ),С. П. Шейко, М. Кнапински (Ченстаховский политех.) // ХVII International Scientific Conference «New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering and Production Engineering». Czestochowa University of Technology. Nr.56.Czestochowa. Poland. 2016.-Р.444-447
 2. Shalomeev, V. A. Influence of titanium, zirconium, and hafnium on the structure and heat resistence of alloy ML5 / V. A. Shalomeev, E. I. Tsivirko (каф. М і ТЛВ), E. A. Osadcha (гр. ІФ-212м) // XVII International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy,material engineering and production engineering»: collective monograph edited by J. Boryca, R.Wyczó?kowski, Nr 56, Poland, Cz?stochowa, 2016.- p.471-475.
 3. Shalomeev, V. A. Magnesium alloys with higher levels of properties for implants in medicine/ V. A. Shalomeev, E. I. Tsivirko (каф. М і ТЛВ), N. D. Aikin // XVII International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy,material engineering and production engineering»: collective monograph edited by J. Boryca, R.Wyczó?kowski, Nr 56, Poland, Cz?stochowa, 2016.- p.466-470.
 4. Богуслаєв, В. О. Новий біодеградуючий ливарний сплав на основі магнію для остеосинтезу / В. О. Богуслаєв (ПАТ «Мотор Січ»), Е. І. Цивірко (каф. М і ТЛВ), В. А. Шаломєєв, В. М. Чорний (ПАТ «Мотор Січ»)// Maтеріали науково-практичної конференції: “Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування”, 8-9 вересня 2016, Запоріжжя: ЗДМУ.- С. 11-12. 
 5. Шаломєєв, В. A. Магнієві сплави з підвищеним рівнем властивостей в авіабудуванні. / В. A. Шаломєєв, Е. І. Цивірко (каф. М і ТЛВ), М. Д. Айкін (аспірант) // XVII Международная конференция «Титан-2016»: Тези доповідей.- Запоріжжя: ЗНТУ-Мотор Січ, 2016.- с.124-125.
 6. Шаломєєв, В. A. Використання відходів магнієвих сплавів для отримання чавуну з вермикулярним графітом./ В. A. Шаломєєв, В. Г. Іванов (ПАТ «Мотор Січ»)// XVII Международная конференция «Титан-2016»: Тези доповідей.- Запоріжжя: ЗНТУ-Мотор Січ, 2016.- с.59-60.
 7. Айкин, Н. Д. Магниевые сплавы для имплантатов в медицине / М. Д. Айкін (аспірант), В. A. Шаломєєв, Е. І. Цивірко (каф. М і ТЛВ) // VIII Міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобудуванні”: зб. тез доповідей, 30…31 травня 2016, Київ, НТУУ «КПІ».- с. 10-11.
 8. Шаломеев, В.А. Механические свойства и жаропрочность магниевых сплавов со скандием / В. А. Шаломеев, К. А. Топчиева (гр. ІФ-212м) // VIII Міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобудуванні”: зб. тез доповідей, 30…31 травня 2016, Київ, НТУУ «КПІ».- с. 149-150.
 9. Лютова, О. В. Математическое моделирование влияния металлургических факторов производства на качество вторичных силуминов с использованием графических методов оптимизации / О. В. Лютова, К. А. Авраменко (гр. М-715) // VIII Міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобудуванні”: зб. тез доповідей, 30…31 травня 2016, Київ, НТУУ «КПІ».- с. 91-92.
 10. Шаломєєв, В.А. Структура і властивості сплава МЛ5 з цирконієм / В.А. Шаломєєв, К.О. Осадча (гр. ІФ-212м) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С.121-123
 11. Лютова, О.В. Підвищення якості вторинних силумінів с застосуванням графічних методів оптимізації / О.В. Лютова, К.А. Авраменко (гр. М – 715) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 123
 12. Брикова, Н.О. Читання та деталювання складального креслення / Н.О. Брикова, О.В. Велієв (гр. М- 215) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 124
 13. Мамедов, Б.Ш. Правила нанесення розмірів на машинобудівельних кресленнях згідно ГОСТ 2.307?68 / Б.Ш. Мамедов, В.В. Лєксіков (гр. ІФ-315) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 125
 14. Бажміна,Е.А. Аналіз геометричної форми деталі / Е.А. Бажміна, Д.І. Сметанін (гр. Т-115) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 125-127
 15. Корнієнко, О.Б. Актуальність використання 3D друку в системі AutoCAD / О.Б. Корнієнко, Б.М. Курінний (гр. М-315) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 127-128
 16. Бовкун, С.А. Побудова перспективи інтер’єру / С.А. Бовкун, А.О. Цьовка (гр. ГФ-924) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 129
 17. Шаломєєв, В.А. Вплив HF на механічні властивості іжароміцність магнієвого лиття / В.А. Шаломєєв // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С.114
 18. Мамедов, Б. Ш. Теоретичні та фізичні основи помилковостіфундаментальних основ сучасної теорії повітря-реактивних двигунів (ПРД) / Б.Ш. Мамедов // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 115
 19. Брикова, Н. О. Взаємний перетин поверхонь обертання / Н.О. Брикова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 116
 20. Корнієнко, О. Б. Переваги сучасних версій AutoCAD при виконанні складних креслень / О.Б. Корнієнко, М. В. Скоробогата // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 117
 21. Бовкун, С. А. Радіальний метод побудови перспективнихзображень. метод дюрера / С.А. Бовкун // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 118
 22. Бажміна, Е. А. Методика креслення деталі з натури / Е.А. Бажміна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 119