Ви є тут

Головна

2022 рік

 • Fomin O.V. Load of the wagon-platform for transportation of bulk cargoes / O.V. Fomin, A.O. Lovska, A.M. Fomina, S.M. Turpak, S.V. Hrytsai // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 5. Pp.54-59. http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2022/5/05_2022_Fomin.pdf
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності системи обслуговування пасажирів аеропорту в процесі взаємодії повітряного, автомобільного та залізничного транспорту / С.М. Турпак, С.В. Грицай, О.О. Острогляд, Л.О. Васильєва, І.О. Свинцицька // Вісник ЛДУБЖД. - № 26. – 2022. – С. 88 – 96. DOI: 10.32447/20784643.26.2022.11

2021 рік

 • Turpak, S Improving the efficiency of vehicle operation and its environmental friendliness within the controlled crossings / S. Turpak, V. Trushevsky, O. Kuz’kin, S. Gritcay, I. Taran // Transport problems. – Volume 16 Issue 3, 2021. – P. 119–130.   DOI: 10.21307/tp-2021-046

2020 рік

 • Пат.UA 142256 U Україна, МПК F21S10/06 (2006.01). Проблисковий маячок для подавання різнокольорових світлових сигналів/ Трушевський В.Е., Грицай С.В., Турпак С.М., Веремеєнко Л.А. (Україна) – № 201911416; заявл. 25.11.19; опубл. 25.05.20, Бюл. № 10. – 4 с.Вернадського. Серія : Технічні науки. – К., 2020. – Том 31 (70). – № 2. Ч. 2. - С. 175-181.

2019 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Логистическое управление доставкой мелкопартионных материалов и складским хозяйством в условиях промышленных предприятий / Г.Ф. Бабушкин, С.В. Грицай, А.Н. Каплуновская, А.Ф. Кузькин, С.Н. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2019. - № 2. - С. 12-15. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2019_2_4.
 • Турпак С. Дослідження впливу процесів виробництва агломерату на показники роботи залізничного транспорту / С. Турпак, Ю. Завальна, С. Грицай // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 33. Т.1. К.: ДУІТ, 2019. С.45-54 https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-4
 • Турпак, С. Дослідження ефективності управління вантажопотоками рідкого чавуну імітаційним моделюванням процесу доставки / С. Турпак, Ю. Завальна, С. Грицай, А. Пілікіна // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 34. К.: ДУІТ, 2019. С.230-241https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/811036.pdf

2018 рік

 • Грицай, С.В. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах на металургійних підприємствах / С.В. Грицай, С.М. Турпак, Ю.Т. Сидоренко, О.О. Острогляд // Пат. №124788 Україна: МПК B65G 67/24, B65G 69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=246401&chapter=description.
 • Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / В.Е. Трушевський, С.М. Турпак, С.В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2018. – С.139-144 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2018_1_29.pdf.

2017 рік

 • Gritcay, S. The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay, A. Lashenyh, S. Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No. 1/3 (85). – P. 33-39.

2016 рік

 • Turpak, S. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations  / A. Lashenyh, S.Turpak, S. Gritcay, L. Vasileva, E. Ostrohlyad // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016 – No. 5/3 (83). – P. 40-46.(SCOPUS).
 • Turpak, S. Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry  / S.Turpak, S. Gritcay, E. Ostrohlyad // Metallurgical and Mining Industry. – 2016 – No.10. – P. 16-23.
 • А. с. 65138 Україна. Програма для побудови контактних графіків транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного підприємства [Текст] / Турпак С.М., Грицай С.В. (Україна). Зареєстр. 04.05.2016. – 1с.

2015 рік

 • Лащеных, А. А. Логистическое представление процессов движения материальных ресурсов [Текст] / А. А. Лащеных, С. Н. Турпак, С. В. Грицай // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №2 (7). – С.91-95. 

2014 рік

 • Грицай, С. В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський, Д. А. Никифоровський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 25-29.
 • Імітаційне моделювання масових перевезень готової продукції металургійних підприємств автомобільним транспортом [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – №3 (288). – С. 123-125.
 • Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах [Текст]: пат. №90752 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С.В. Грицай, С.М. Турпак, О.О. Величко; власник: ЗНТУ. опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. - 4с.
 • Трушевський, В. Е. Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів [Текст] / В. Е. Трушевський, С. В. Грицай // Автошляховик України. – 2014. – № 5 (241) – С. 20-22.
 • Турпак, С. М. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва [Текст] / С. М. Турпак, О. О. Величко, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2014. – №4 (1). – С. 27-31.
 • Турпак, С. М. Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 10-18.
 • Турпак, С. М. Удосконалення логістики доставки металопродукції оптимальним формуванням вагонних відправлень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – №2. – С. 131-137.

2013 рік

 • А. с. 52684 Україна. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] / Лащених О.А., Турпак С. М., Кузькін О. Ф., Грицай С. В. (Україна). Зареєстр. 19.12.2013. – 1с.
 • Лащених, О. А. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №4 (193). – С.132-134.
 • Система відновлення та підтримання сипкості вантажів, які змерзлись в залізничних вагонах [Текст]: пат. №78118 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С.В. Грицай, С.М. Турпак; власник: ЗНТУ. опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. - 2с.

2012 рік

 • Лащених, О. А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] : монографія / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак, С. В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.
 • Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем [Текст] : навчальний посібник / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 420с.
 • Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №6 (1). – С.150-154.
 • Лащених, О. А. Дослідження транспортно-складської системи методом головних компонент [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – 2012. – № 40. – С. 208-216.
 • Логістичний підхід до вибору виду транспорту і типу рухомого складу [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Т. В. Харченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №4 (175). – С. 41-46.
 • Турпак, С. М. Розробка імітаційних моделей обслуговування прокатного виробництва в умовах збільшення частки автоперевезень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 3 (174). – С. 202-209.
 • Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.

2011 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 12 (1). – С. 19-22.
 • Грицай, С. В. Особливості визначення тривалості елементів циклу світлофорного регулювання з розщепленою фазою [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №1. – С. 10-14.
 • Турпак, С. М. Використання методів факторного аналізу для розробки регресійних моделей транспортного обслуговування металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №1 (2). – С. 225-233.
 • Турпак, С. М. Використання факторного аналізу при виборі параметрів імітаційних моделей транспортних підсистем металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, В. І. Годз // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2011. – № 5 (1). – С. 132-136.
 • Турпак, С. М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – №5 (3). – С. 31-33.

2010 рік

 • Грицай, С. В. Формалізація відпрацювання переходів між режимом жовтого миготіння та основними програмами світлофорного регулювання [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2010. – № 2 (53). – Т. 2. – С. 36-40.

2009 рік

 • Организация ведения учета показателей работы служб движения, грузовой и коммерческой работы на промышленном транспорте [Текст] / С. Н. Турпак, Л. А. Васильева, А. Н. Каплуновская, С. В. Грицай // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009 –№ 2 (3). – С. 26-28.
 • Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період [Текст] / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. –№1. – С. 91-93.

2000 рік

 • Лавренов, Б. М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор [Текст] / Б. М. Лавренов, В. П. Юдін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. – №1. – С. 131-137.