Ви є тут

Головна
 1. Лавренов, Б. М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор [Текст] / Б. М. Лавренов, В. П. Юдін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. – №1. – С. 131-137.
 2. Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період [Текст] / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. –№1. – С. 91-93.
 3. Организация ведения учета показателей работы служб движения, грузовой и коммерческой работы на промышленном транспорте [Текст] / С. Н. Турпак, Л. А. Васильева, А. Н. Каплуновская, С. В. Грицай // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009 –№ 2 (3). – С. 26-28.
 4. Грицай, С. В. Формалізація відпрацювання переходів між режимом жовтого миготіння та основними програмами світлофорного регулювання [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2010. – № 2 (53). – Т. 2. – С. 36-40.
 5. Турпак, С. М. Використання методів факторного аналізу для розробки регресійних моделей транспортного обслуговування металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №1 (2). – С. 225-233.
 6. Турпак, С. М. Використання факторного аналізу при виборі параметрів імітаційних моделей транспортних підсистем металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, В. І. Годз // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2011. – № 5 (1). – С. 132-136.
 7. Бабушкін, Г. Ф. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 12 (1). – С. 19-22.
 8. Турпак, С. М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – №5 (3). – С. 31-33.
 9. Грицай, С. В. Особливості визначення тривалості елементів циклу світлофорного регулювання з розщепленою фазою [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №1. – С. 10-14.
 10. Турпак, С. М. Розробка імітаційних моделей обслуговування прокатного виробництва в умовах збільшення частки автоперевезень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 3 (174). – С. 202-209.
 11. Лащених, О. А. Дослідження транспортно-складської системи методом головних компонент [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – 2012. – № 40. – С. 208-216.
 12. Логістичний підхід до вибору виду транспорту і типу рухомого складу [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Т. В. Харченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №4 (175). – С. 41-46.
 13. Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №6 (1). – С.150-154.
 14. Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.
 15. Лащених, О. А. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №4 (193). – С.132-134.
 16. Турпак, С. М. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва [Текст] / С. М. Турпак, О. О. Величко, С. В. Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2014. – №4 (1). – С. 27-31.
 17. Імітаційне моделювання масових перевезень готової продукції металургійних підприємств автомобільним транспортом [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – №3 (288). – С. 123-125.
 18. Турпак, С. М. Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 10-18.
 19. Грицай, С. В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський, Д. А. Никифоровський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 25-29.
 20. Турпак, С. М. Удосконалення логістики доставки металопродукції оптимальним формуванням вагонних відправлень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – №2. – С. 131-137.
 21. Трушевський, В. Е. Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів [Текст] / В. Е. Трушевський, С. В. Грицай // Автошляховик України. – 2014. – № 5 (241) – С. 20-22.
 22. Лащеных, А. А. Логистическое представление процессов движения материальных ресурсов [Текст] / А. А. Лащеных, С. Н. Турпак, С. В. Грицай // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №2 (7). – С.91-95. 
 23. Лащених, О. А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] : монографія / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак, С. В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.
 24. Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем [Текст] : навчальний посібник / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 420с.
 25. Система відновлення та підтримання сипкості вантажів, які змерзлись в залізничних вагонах [Текст]: пат. №78118 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С.В. Грицай, С.М. Турпак; власник: ЗНТУ. опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. - 2с.
 26. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах [Текст]: пат. №90752 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С.В. Грицай, С.М. Турпак, О.О. Величко; власник: ЗНТУ. опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. - 4с.
 27. А. с. 52684 Україна. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] / Лащених О.А., Турпак С. М., Кузькін О. Ф., Грицай С. В. (Україна). Зареєстр. 19.12.2013. – 1с.
 28. А. с. 65138 Україна. Програма для побудови контактних графіків транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного підприємства [Текст] / Турпак С.М., Грицай С.В. (Україна). Зареєстр. 04.05.2016. – 1с.