Ви є тут

Головна

2022 рік

 • Турпак С.М. Підвищення ефективності обслуговування транспортних потоків в умовах станції «Східна» ПАТ «Запоріжсталь» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, О.О. Сілін - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 103-104 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2020 рік

 • Турпак, С.М. Визначення раціональних об’ємів надходжень сипких вантажів на металургійне підприємство в холодний період року / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, С.В. Грицай, Ю.Т. Сидоренко // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 65-67 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.

2019 рік

 • Грицай С.В. Підвищення ефективності функціонування проміжних складів / С.В. Грицай // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 66-68 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf

2018 рік

 • Турпак С.М.  Удосконалення підходу до розробки навчальних планів спеціальності «Транспортні технології» / Турпак С.М., Сущенко Р.В., Грицай С.В. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.

2016 рік

 • Острогляд, О.О. Логістика доставки сировини для феросплавного виробництва [Текст] / О.О. Острогляд, С.В. Грицай, А.М. Каплуновська // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 59 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 • Грицай, С.В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С.В. Грицай, І.I. Михайлик // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 61-62 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.

2015 рік

 • Грицай, С.В. Аналіз та оптимізація транспортно-складської системи вантажопереробки вугілля для основного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / С.В. Грицай // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 13-17 квітня 2015р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С. 180 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.

2014 рік

 • Турпак, С. М. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва [Текст] / Турпак С.М., Величко О.О., Грицай С.В. // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики». – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – C.58-59.
 • Грицай, С.В. Удосконалення організації перевезень палива для основного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» в зимовий період [Текст] / С.В. Грицай // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 14-18 квітня 2014р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 1. – С. 39-40 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.

2013 рік

 • Лащеных, О. А. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Збірник наукових праць ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С.95-96.

2012 рік

 • Лащеных, А. А. Повышение эффективности логистической системы обеспечения топливом агломерационного производства [Текст] / А. А. Лащеных, С. Н. Турпак, С. В. Грицай // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління». – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С.174-175.
 • Турпак, С. М. Імітаційне моделювання транспортно-складської системи прокатного виробництва при обслуговуванні автомобільним та залізничним транспортом [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 9-13 квітня 2012р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т. 2. – С. 106-108 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.

2011 рік

 • Лащених, О. А. Застосування методу головних компонент при дослідженні транспортно-складської системи підприємства [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». – Дніпропетровськ: ДНУЖТ, 2011. – С.19-20.
 • Турпак, С. М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування і переробки сировини для агломераційного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська // Тиждень науки: науково-практична конф., 11-15 квітня 2011р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С.207-208.
 • Турпак, С. М. Удосконалення системи відвантаження холоднокатаного прокату ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / С. М. Турпак, С.В.Грицай // Тиждень науки: науково-практична конф., 11-15 квітня 2011р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С. 211-212.
 • Турпак, С. М. Розробка регресійних моделей транспортних процесів з урахуванням прихованих факторів [Текст] / С. М. Турпак, С.В.Грицай // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління». – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С.220-222.
 • Турпак, С. М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська // Збірник наукових праць ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. – С.95-97.
 • Турпак, С. М. Використання методів факторного аналізу для розробки регресійних моделей транспортного обслуговування металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай // Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Сочі: СНУ ім. В. Даля, 2011. – 12с.
 • Турпак, С. Н. Имитационное моделирование транспортных систем при динамическом и стохастическом характере работы [Текст] / С. Н. Турпак, С. В. Грицай // Материалы XXXVIII Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2011. – С. 125.

2010 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Технології інформаційного забезпечення при транспортному обслуговуванні металургійних підприємств операторськими компаніями [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства». – Луганськ: «Ноулідж», 2010. – С.361-362.

2008 рік

 • Грицай С.В. Використання сучасних засобів мультимедіа у навчальному процесі підготовки бакалаврів з напрямку 1004 "Транспортні технології"[Текст]  / С. В. Грицай //.. – С. 34-35. Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 21 - 25 квітня 2008 року. Т. 1 / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 266 с. – Укр., рос., англ. Мовами

2007 рік

 • Грицай С.В. Вероятностно-статистический анализ потока отказов железнодорожного пути технических средств на ОАО "Запорожсталь" [Текст]  / С. В. Грицай //. – С. 41-42.Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 23 - 28 квітня 2007 року. Т. 1 / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 229 с. – 978-966-7809-77-5 ISSN 978-966-7809-78-2. Укр., рос., англ. мовами

2006 рік

 • Кузькін О.Ф., Грицай С.В. Автоматизована обробка даних про виконання середнього та капітального ремонтів залізничних колій комбінату "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"[Текст] . – С. 23-24. Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006
 • Кузькін О.Ф., Грицай С.В. Автоматизована обробка даних про пасажиропотоки на маршрутах міського транспорту. [Текст]  / О.Ф. Кузькин, С. В. Грицай // – С. 21-22. Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006
 • Грицай С. В. Автоматизована обробка даних про виконання ремонтів та поточного утримання залізничних колій [Текст]  / Грицай С.В., Григор М.А. // Материалы XXXVIII Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2006. – С. .

2005 рік

 • Грицай, С. В. Концепція інформаційної системи управління технічним утриманням залізничних колій промислових підприємств [Текст]  / С. В. Грицай, Кузькін О.Ф. Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005

2000 рік

 • Лащених, О.А. Планирование работы путевого хозяйства промышленных предприятий на основе принципов логистики [Текст]  / Лащених О.А., С. В. Грицай // Збірник доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” 2000.