Ви є тут

Головна

2019 рік

 • Бабушкин, Г.Ф. Логистическое управление доставкой мелкопартионных материалов и складским хозяйством в условиях промышленных предприятий / Г.Ф. Бабушкин, С.В. Грицай, А.Н. Каплуновская, А.Ф. Кузькин , С.Н. Турпак  Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 2. С. 12-15.

2017 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Выделение и проектирование микрологистических систем управления процессами заводских перевозок / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф. Кузькін, А.М. Каплуновська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.13-16.

2014 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Імітаційне моделювання масових перевезень готової продукції металургійних підприємств автомобільним транспортом [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – №3 (288). – С. 123-125.

2012 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Логістичний підхід до вибору виду транспорту і типу рухомого складу [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Т. В. Харченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №4 (175). – С. 41-46.
 • Бабушкін, Г. Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Наукові нотатки. — 2012. — Вип. 36. — С. 18–22.
 • Бабушкін Г.Ф. Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.

2011 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 12 (1). – С. 19-22.

2010 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Микрологистическая система управления процессами межцеховых перевозок на машиностроительных заводах. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.О. Лебедь //   Вісник Східноукраїнського університету ім.. Володимира Даля/науковий журнал. №10 (152). Ч 1.2010.- с. 13-16.
 • Бабушкін, Г. Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / ГФБабушкін, В. П. Юдін, О. Ф. Кузькін, О. О. Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2010.— №1.— С. 144–146.
 • Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя  / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, О.О Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», ЗНТУ, №1 – 2010 р., м. Запоріжжя.

2009 рік

 • Артемчук С.О. Цикл фізичного розподілу готової продукції металургії та машинобудування від місця виробництва до місця споживання. [Текст] / С.О. Артемчук, Г.Ф. Бабушкін, О.Д. Омельченко //   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал №1, 2009. Запоріжжя: ЗНТУ. – С.130-134.
 • Бабушкін, ГФ. Логістичні проблеми процесу відвантаження готової продукції металургійних підприємств / ГФБабушкін, С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту.— 2009.— №1.— С. 338–341.
 • Бабушкін, Г. Ф. Оцінка якості транспортного обслуговування пасажирів у містах / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, В. Х. Козирев // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2009. — №11(141). — С. 25–27.
 • Бабушкін Г.Ф.  Принципи автоматизації інформаційних потоків у системі управління процесами міжцехових перевезень машинобудівних та металургійних підприємств / Г.Ф.Бабушкін, І.М.Райда, Т.В.Харченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 – 150-153.
 • Бабушкін Г.Ф. Принципи тарифоутворення перевезень пасажирів на внутрішньо обласних і приміських. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, І.Г.Гузненков, Є.В. Нагорний //  Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харьков – 2009 - №6/3 (36) – с. 41.45.
 • Бабушкін, Г. Ф. Техніко-економічна оцінка оптимального управління процесами доставки дрібнопартіонних неоднорідних вантажів у цехи підприємств / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Т. В. Харченко, А. М. Каплуновська //  Вісті автомобільно-дорожнього університету.— 2009.— №1(8).— С. 36–39.

2008 рік

 • Артемчук С.О.  Попит на перевезення в умовах логістичних систем з прямими зв’язками. [Текст] / С.О. Артемчук, Г.Ф. Бабушкін, О.Д. Омельченко //   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал №2, 2008. Запоріжжя: ЗНТУ. С. 140-144.
 • Бабушкін, Г. Ф. Врахування якості обслуговування у вартості за проїзд на пасажирському автотранспорті / Г. Ф. Бабушкін, В. Х. Козирев, О. Ф. Кузькін, Ю. О. Стовбур // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2008. — №7(125). — С. 61–63.
 • Бабушкин Г.Ф. Приоритеты развития маршрутного пассажирского транспорта в городах Украины. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев, Е.В. Нагорный //   Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник з центрального наукового центру транспортної академії України. №11. 2008. С 52-54.
 • Бабушкін Г.Ф. Управління транспортно-виробничими процесами виготовлення автомобілів на ЗАТ «ЗАЗ» на основі логістики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, В.Х. Козирев, Г.О. Лебідь //   Вісник Східнослав’янського університету ім.. Володимира Даля. №7 (125). Луганськ, 2008. – С.110-111. 

 2007 рік

 • Артемчук С.О.  Моделювання параметрів логістичних транспортно-технологічних ліній і комплексів на фазі розподілення вантажопотоків через термінали. [Текст] / С.О. Артемчук, Г.Ф. Бабушкін, В.В.Габа, О.Д. Омельченко  //   Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харків. – 2007. - №4/5 (28) – С.90-94.
 • Бабушкін Г.Ф. Вибір виду промислового транспорту. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, О.Д, Омельченко, О.Г. Стрелко //  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал №1, 2007.
 • Бабушкін Г.Ф. Модель попиту на перевезення в логістичних транспортних системах. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, О.Д. Омельченко, О.Г. Стрелко //   Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харків. – 2007. - №2/2 (26) – С.48-51.
 • Бабушкін Г.Ф. Формализация микрологистических систем управления заводскими перевозками / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Л.О.Васильєва,  Г.О. Лебідь // Логистика. Проблемы и решение. Международный нормо-практический журнал. - 2007. - №4 – (11). С.84 – 89.

2006 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Исследования динамики процессов происходящих на рабочих сопрягаемых конических поверхностях питателей трубопроводной транспортной системы. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.П. Шишков, А.Г.Яковлева //  Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2006 - №1/2 (19) – С.45-47.
 • Бабушкин Г.Ф. Оперативное прогнозирование основных показателей технологического процесса производства «Авто-ВАЗ» на Запоржском автозаводе. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев, А.А. Лебедь//   Збірник наукових праць Національного гірничного університету №24. Дніпропетровськ: НГУ – 2006. – С.122-125.
 • Бабушкин Г.Ф. Перспективы поиска создания и внедрения принципиально новых магнитных устройств в технологических процессах. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, О.Д. Омельченко //   Нові матеріали і технології і металургії та машинобудуванні. Науковий журнал №2, 2006. – С.101-105.
 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы заводских перевозок автомобильным транспортом. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев //   Вісник Східно-Українського національного університету. Науковий журнал. №7 (101). Луганськ: СУНУ. – 2006.
 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы транспортного обслуживания производственных цехов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Е.А. Мигунова //   Материалы XXXIII международной научно-технической кофенции молодёжи. Запорожье: ОАО «Запорожсталь», 2006. – С.54.

2005 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Вибір виду і організація роботи транспорту для логістичних транспортних систем. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, О.Д. Омельченко, Р.С. Суботін // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2005 -№5/2 (17). – С.8-13.
 • Бабушкін Г.Ф. Впровадження повністю комбінованої транспортно-виробничої логістичної системи. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, О.Д. Омельченко // Східно-Європейський журнал. Харків. – 2005 - №1/2 (13) – С.33-36.
 • Бабушкин Г.Ф. Исследования динамики износа конических требосистем трубопроводной транспортной установки камюр. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, О.Д. Омельченко, А.Г. Яковлева //  Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2005 - №6/2 (18) – С.181-186.
 • Бабушкин Г.Ф. Математическая модель износа при принудительной компенсации зазора в конических требосистемах. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.М. Берестовой, А.Г. Яковлева //  Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2005 - №6/2 (18) – С.166-181.
 • Бабушкин Г.Ф. Совершенствование системы доставки мелких партий грузов заводским автомобильным транспортом. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.А. Лебедь // Збірник наукових праць Національного гірничного університету №21. Дніпропетровськ: НГУ – 2005. – С.100-107.

2004 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Дипломное проектирование на основе транспортной логистики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, С.Б. Беликов, В.Ф.Козырев, В.П.Юдин // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004 - №4(10). ISSN 1729-3744 – C.140-142.
 • Бабушкин Г.Ф. К вопросу планирования многоэтапного оснащения перевозочного процесса минимальным парком транспортных машин. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Е.Е.Карпенко, А.В. Тарасенко // Вісник східноукраїнського національного університету. Науковий журнал. Луганськ, 2004 - №7- С.24-27.
 • Бабушкин Г.Ф. Маркетинг логистического транспортного обслуживания производственных цехов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.А. Лебедь // Автомобильный транспорт. Сб.научн. трудов ХНАДУ. Вып.14. Харьков, 2004. – С.25-26.
 • Бабушкин Г.Ф. Оптимизация сроков замен заводских автомобилей машинами других моделей. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.В. Тарасенко, Н.В. Цыкалова // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004 - № 4 (10). ISSN 1729-3744 – C. 157-159.
 • Бабушкін Г.Ф. Підвищення ефективності управління транспортно-виробничими логістичними системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, О.Д. Омельченко. // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004. - №4 (10) ISSN 1729-3744 – C.146-149.  
 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы логистического управления процессами заводских автомобильных певерозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин // Сб.научн.трудов. Национального горного университета. №19 / том 5. Днепропетровск, 2004. – С.17-21.  
 • Бабушкін Г.Ф. Проблеми подальшого розвитку автомобільного транспорту Запорізької області. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, І.Є. Іванов, В.Х.Козирев // Автошляховик України, 2004 - №4 – С.2-7.
 • Бабушкин Г.Ф. Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II [Текст]/ Г.Ф. Бабушкин, В. И. Подгорный, В. П. Юдин, А. В. Тарасенко, А. Б. Шабельник// Східно – Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004, № 3 – С. 24-27.
 • Бабушкин Г.Ф. Современные логистические требования к системам управления заводским транспортом. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.Ф.Козырев, А.Ф.Кузькин // Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України. К. – 2004 - №7. – С.15-18.
 • Бабушкін Г.Ф. Ступені та рівні комплексної механізації й автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт у транспортно-виробничих системах. Нові матріали і технології в металургії та машинобудуванні. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, О.Д. Омельченко // Науковий журнал. Запоріжжя, ЗНТУ. – 2004 - №2 – С.120-122.
 • Юдин, В.П. Дипломное проектирование по основе транспортной логистики / В.П. Юдин, С.Б. Беликов, Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев // Восточно-европейский журнал передовых технологий, №4(10).

2003 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Проектирование заводских микрологистических систем транспортного обслуживания цехов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Вестник ХНАДУ. Сб. наун. трудов. Вып. 22. Харьков, 2003. – С.18-19.

2002 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Оптимізація запасів вантажів у виробничих цехах. УПАКОВКА. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін // Журнал для виробників та споживачів тари та упаковки. – 2002 - №5 – С. 40-41.
 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы повышения эффективности оперативного управления транспортно-производительными системами промышленных преприятий. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, И.Д. Булавченко, А.А. Лебедь, В.В. Чередниченко // Наук. журн. «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні»: ЗНТУ – 2002 - №1. – С.103-106.
 • Бабушкин Г.Ф. Теоретический подход к созданию и функционированию систем управления процессами межцеховых перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Вісник Східноукраїнського державного університету імені Володимира Даля. – 2002 - №10 (56) – С.58-60.
 • Бабушкин Г.Ф. Управление процессами заводских перевозок безрельсовым колесным транспортом на основе логистики. Монография / Г.Ф. Бабушкин // Запорожье: ЗНТУ, 2002. 319 с.
 • Бабушкін Г.Ф. Формалізація систем управління процесами міжцехових перевезень. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін // Вісник сумського національного аграрного університету. – 2002. - №8. – С.79-83.
 • Нечаев, Г. И. Управление грузовой и коммерческой работой и грузоведение: Моногр. / Г. И. Нечаев, Г.Ф. Бабушкин; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. – Луганск, 2002. – 567 с.

2001 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Многоэтапное оснащение автомобилями перевозочного процесса промышленных предприятий [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. Ф. Козырев, А. В. Тарасенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал ЗНТУ, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2001, № 1  - С. 116-120. 
 • Бабушкин Г.Ф. Оптимизация оперативно-календарного плана доставки многономенклатурных мелкопартийных грузов на промышленных преприятиях. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.К. Губенко, А.Ф.Кузькин // Вісник Приазовського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Вип. №11 – 2001 – С.273-276.
 • Бабушкин Г.Ф. Оптимизация транспортно-складских систем промышленных предприятий. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, И.Д. Булавченко, В.В. Чередниченко  // Наук. журн. «Нові матеріли і технології в металургії та машинобудуванні»: ЗНТУ – 2001. - №2. – С. 115-116.
 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы управления процессами межцеховых перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Автошляховик Україна. – 2001 - №3. – С. 10-11.
 • Бабушкин Г.Ф. Совершенствование систем управления процессами межцеховых перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Весник национального техн. Университета. «Харьковский политехнический институт». Сб. научн. тр. №10. Харьков: НТУ «ХПИ», - 2001. – с.56-61.

2000 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Оперативно-календарне планування доставки дрібно партійних вантажів в умовах металургійного виробництва. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, А.Ф. Кузькин //Вісник центрального наукового центру транспортної академії України. К. – 2000 - №3. – С.48-49.
 • Бабушкин Г.Ф. Приципы проектирования и совершенствования микрологических систем. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф.Кузькин, В.П.Юдин // Автошляховик Україна. – 2000 - №3 – С.12-18.
 • Бабушкін Г.Ф. Управління міжцеховими перевезеннями з урахування логістичних умов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, В.М. Сергієчко, В.П. Юдін // Вісник центрального наукового центру транспортної академії України. К. – 2000 - №3 – С. 50-51.

1999 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін// Автошляховик України, № 2, 1999. – С. 17-20.
 • Бабушкин Г.Ф. Принципы автоматизации документооборота при централизованной доставке материалов с общезаводских складов в основное производство. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин, А.А. Лащеных, Т.В. Харченко //Зб. докл. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Технічні науки (промисловий транспорт, машинобудування, автоматизація, безпека життєдіяльності). Луганськ: СУДУ, 1999. – с.86-89.
 • Бабушкин Г.Ф. Управление процесами заводских перевозок в аспекте логистических систем. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Вісник Східноукраїнського державного університету. Наук. журнал. Серія Промисловий транспорт. – 1999 - №2 (18) – С.230-236.     
 • Бабушкин Г.Ф. Траспортное обслуживание производственных цехов предприятий при минимальных запасах сырья и материалов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Ю.Н. Внуков, И.Н. Булавченко // Вісник Східноукраїнського державного університету. Наук. журнал. Серія Промисловий транспорт. – 1999 - № 2(18) – С. 237-243.

1998 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Багатоетапний розрахунок потрібної кількості транспортних машин з урахуванням динаміки вихідних даних у плановому періоді [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін // Автошляховик України, № 3, 1998. – С. 6-8.
 • Бабушкин Г.Ф. Логистические системы – опыт комбината «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, О.Ф.Кошеленко, А.Ф.Кузькин, В.А.Сирко // Логистика. – 1998. - №3. – С.16-19.

1995 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Положение об участке централизованных перевозок. Материалы Всеукраинского научно-технического совещания. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.А. Сирко // Запорожье: ЗГТУ, 1995. С. 3-5.
 • Бабушкин Г.Ф. Структура подсистемы АСУ и решаемых задач. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.О. Лащеных, В.П.Юдин // Материалы Всеукраинского научно-технического совещания. Запорожье: ЗГТУ, 1995. С. 7-9.

1994 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Планирование работы траспортных машин при внутризаводских перевозках. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //Механизация и автоматизация производства, №3  –  1994. – С. 24-25.

1993 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Технологія та організація транспортно-складських робіт на промисловому транспорті / Г.Ф. Бабушкін. Навч. посібник для вузів. - К.: ІСДО, 1993. – 190 с.

1985 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Составление сводного графика движения транспортных машин. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Р.Д. Богданов, Н.А. Галушко //   Депонирована в УкрНИИНТИ. №212 Ук-84 Деп.Аннотация опубл. в сб. №2 – 1985. – «Технология и организация производства». – 10 с.
 • Бабушкин Г.Ф. Сводные графики работы без рельсового транспорта на ЭВМ. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Л.А. Пархоменко //Материалы семинара «Современные системы управления транспортно-складскими процессами» под.ред. Л.С. Сегаль, Ленинград, ЛДНП. – 1985. – С. 24-29.
 • Бабушкин Г.Ф. Расчет оптимальных комплексов транспортных машин и погрузочно-разгрузочных средств на кольцевых маршрутах. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Л.А. Пархоменко // Межвузовский сб. «Вопросы проектирования и организации работы промышленного транспорта» - Калинин. – 1985. – С. 26-28.

1983 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Расчёт оптимальних маршрутов работы без рельсового колёсного транспорта на ЭВМ ЕС-1020 [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Т.В. Бычкова, А.Н. Каплуновская  //  Инф.листок №83 – 040, ЗЦНТИ. –  1983. – 4 с.

1981 рік

 • Бабушкин Г.Ф. О повышении качества подготовки инженеров промышлоенного транспорта. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Промышленный транспорт. – 1981 - №2.- С. 15-16.
 • Бабушкин Г.Ф. Организация перевозок и коммерческая работа на промышленном железнодорожном транспорте. Учебник для ВУЗов. / Г.Ф. Бабушкин, И.П. Завгородний - К.: Вища школа, 1981. – 248 с.

1980 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Устройство для удаления бытовых отходов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Р.Д.Богданов, В.П.Пулин //  Запорожский межотраслевой центр НТИ и пропаганды. Информ. Листок ЗМИ. Запорожье – 1980. – 2с.

1978 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Методика расчета заводського парка автомобилей [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Н. Шопин // Промышленный транспорт. –   1978. –  №1. – С.13-14.
 • Бабушкин Г.Ф. Организация внутризаводских централизованых перевозок пооперативным маршрутам. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.Е. Денисов, В.И. Накостенко, Ю.И. Тищенко //  Сб.трудов МИИТа. М.: Транспорт. – 1978. –  №595. – С.22-27.

1977 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Оптимальная очередность обслуживания внутризаводских маршрутов [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Межвузовский сб. «Вопросы транспорт предприятий» - Калинин: КГУ. –   1977. – С. 46-59
 • Бабушкин Г.Ф. Взаимодействие транспортних и погрузочных средств га кольцевых маршрутах. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //  Сб. трудов МИИТа. Вып. 566. – М.: МИИТ. – 1977. – С. 41-43. 

1976 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Направления совершенствования крепления крупногабаритных грузив. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, И.П. Завгородний, Ю.И. Тищенко //  НИИ информтяжмаш. Рефер. сб. – №6 -75 – 30, 1976. – С. 12.
 • Бабушкин Г.Ф. Составление рациональных маршрутов работы транспортних машин на предприятиях. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //  Сб. трудов МИИТа: Транспорт. –  1976. –  №548 – С.67-69.

1975 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Расчет потребного количества производственного оборудования. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.А. Горболыс  // – Депонирована в ИТБ УкрНИИНТИ. Справка №141. Аннотация опубл. в сб. №1 – 1975. – «Технология и организация производства». – 5 с.
 • Бабушкин Г.Ф. Метод расчёта экономии, полученной от сокращения локомотивов и локомотиво-часов на внутризаводском транспорте. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.С.Мазин //  – Запорожский межотрослевой центр НТИ и пропаганды. Информ. Листок. –   №16, 1975. – 4с.

1974 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Экономическая эффективность замены внутризаводского железнодорожного транспорта. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Материалы Всесоюзного научно-технического семинара «Механизация и автоматизація внутри заводського транспорта» УПИ им. Кирова г. Свердлолвск. –  1974. – С.41-42.

1973 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Замена погрузочно-разгрузочных машин и многоэтапное техническое оснащение грузовых фронтов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //   В монографии «Оптимизация процес сов грузовой». М.: Транспорт. – 1973. – С.80-88.

1972 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Оптимальная политика замены погруз очно-разгрузочных машин, как задача динамического программирования. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Сб. трудов МИИТа. М.: Транспорт. – 1972. –  № 356. – С.78-89.
 • Бабушкин Г.Ф. Расчет необходимого количества транспортних и погруз очно-разгрузочных машин взамен устаревших. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Технология и организация производства, Киев. – 1972. – №3. – С. 18-19.
 • Бабушкин Г.Ф. Графическая модель определения сроков замены оборудования [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //  Механизация и автоматизация производства. – 1972. – № 6 – С.46-47.

1970 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Многоэтапное оснащение погрузочно-разгрузочными машинами грузовых фронтов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Механизация и автоматизация производства. – 1970. –  № 7. – С.19-22. 
 • Бабушкин Г.Ф. Расчет оптимального технического оснащения грузовых фронтов при изменяющихся объемах работы методом  динамического прогрммирования. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Сб. трудов МИИТа. М: Транспорт. –  1970. –  №300. – С.23-28.

1969 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Динамическое программирование и определение оптимального количества ПТМ. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Сб. трудов МИИТа. М: Транспорт. –  1969. –  №352. – С.16-21.

1967 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Гидравлический домкрат для закрытия люков полувагонов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Инф. - техн. Листок Южно-Уральский жел. дороги. Челябинск. –  1967. – 3 с.
 • Бабушкин Г.Ф. Приспособление к вилочному аккумуляторному погрузчику для очистки сортировочных платформ. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Инф. - техн. Листок Южно-Уральский жел. дороги. Челябинск. –  1967. – 2 с.

1966 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Пакетный способ хранения и погрузки на лесовозы лесных материалов [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Инф. - техн. Листок Южно-Уральский жел. дороги. Челябинск. –  03.1966. – 4 с.
 • Бабушкин Г.Ф. Уплотнённая погрузка строительного трепельного кирпича[Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Инф. - техн. Листок Южно-Уральский жел. дороги. Челябинск. –  05.1966. – 4 с.

1965 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Усиление гидросистемы на тракторном погрузчике МТЗ-50Я. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин // Инф.-техн. Листок Южно-Уральский жел. дороги. Челябинск. – 1965. – С. 7-8.