Ви є тут

Головна

2018

 • Babushkin, G. Improvement of micro-logistic control system of transportation process at industrial plants / G. Babuskin, О. Kuz'kin, А. Kaplunovska // These of international scientific conference, 2018.

2017

 • Babushkin, G. Formalization of micro-logistic industrial transportations control system / G. Babushkin, O. Kuz’kin, A. Kaplunovska // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severo-donetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – С. 24-25.

2015

 • Бабушкін Г.Ф. Теоретична і практична підготовка фахівців: досвід проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і регулювання / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, І.М. Райда, С.В. Грицай, В.Е. Трушевський // Всеукраїнська науково-методична конференція «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі»: ХНАДУ, 2015. – с. 14-15.

2012

 • Бабушкін, Г.Ф. Выбор эффективного вида ПС грузовых перевозок / Г.Ф.Бабушкін, Н.И.Лазуткин, А.М.Каплуновська // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2012 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.

2010

 • Бабушкін Г.Ф. Техническое обеспечение микрологистических транспортно-производственных систем в плановом периоде / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, В.П. Юдін, О.О. Падченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». Донецьк- Маріуполь: ДААТ, ПДТУ. – 2010. – С. 271-275.

2008

 • Бабушкін Г.Ф. Досвід впровадження логістичних принципів управління транспортно-виробничими процесами в умовах автомобілебудівного заводу / Г.Ф. Бабушкін, В.П.Юдін, Ю.В. Данько // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6-8 листопада 2008 р.). Львів: Львівська політехніка. С. 14-15.
 • Бабушкін, Г.Ф. Принципи мікрологістичного управління транспортно-виробничими процесами виготовлення автомобілів на ЗАТ "ЗАЗ" / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Юдин, В.П. Досвід впровадження логістичних принципів управління транспортно – виробничими процесами в умовах автомобілебудівного заводу / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, Ю.В. Данько // Матеріали VIIміжнародної НПК «Маркетинг та логістика в системах менеджменту», Львів, ЛПІ, 2008 р.

2006

 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы транспортного обслуживания производственных цехов. / Г.Ф. Бабушкин, Е.А. Мигунова // Материалы XXXIII международной научно-технической конференции молодёжи. Запорожье: ОАО «Запорожсталь», 2006. – С.54.

2005

 • Бабушкін Г.Ф. Підвищення ефективності управління транспортно-виробничими системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Омельченко О.Д.// Тези доповідей науково-технічної конференції. –  Запоріжжя: ЗНТУ – 2005. – С.25.

2003

 • Бабушкин Г.Ф. Проблеми управління транспортно-виробничими мікрологістичними системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь//   Зб. доп. 5 міжн. наук.-практ. Конф «Ринок послуг комплексних трансп. систем та прикл. пробл. логістики». –  К.: Автоекспо. – 2003. –  С. 98-102.

2001

 • Бабушкин Г.Ф. Принципы автоматизации информационных потоков в системах управления процессами межцеховых перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин//  Зб. наук. праць міжн. конф. «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» – Хмельницький: НТЖ «ВОТТП». – 2001. – С.24-26.

2000

 • Бабушкин Г.Ф. Управление запасами в микрологических системах заводских переврзок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.В. Чередниченко//  Зб. доп. міжн. наук. практ. Конф. «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики» (Транспорт+Логістика). – К: Автоекспо. – 2000. – С. 45-50.

1999

 • Бабушкин Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.В.Тарасенко//  Тез. Докладов научно-технической конференции молодых специалистов «Азовсталь - 99». – Мариуполь. – 1999. – С.39.
 • Бабушкин Г.Ф. Ситуационное моделирование процесса управление доставкой материалов в условиях комбината «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин//  Тез. Докладов научно-технической конференции молодых специалистов «Азовсталь - 99». – Мариуполь. – 1999. – С.38-39.
 • Бабушкин Г.Ф. Управление процесами заводских перевозок в аспекте логистических систем. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //  Зб. докл. міжн. наук.практ. Конф. «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики» (Транспорт+Логістика). – Київ: Автоекспо, – 1999. – С. 104-112.

1998

 • Бабушкин Г.Ф. Концепция логистики внутризаводских перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин, Т.В. Харченко //  Збірник статей «Інформаційні технології на транспорті. Стан справ та основні напрямки розвитку» Міжнародна наукова конференція. – К.: УТУ, – 1998. – С.22-25.
 • Бабушкин Г.Ф. Логистическая система внешних железнодорожных перевозок на ОАО «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.И. Волощук, А.Г. Павлец, В.П. Юдин//    Сб. докл.межд. научно-практ. конф. «Логистика Приазовья – евротехнология материальных потоков». –  Мариуполь, –  1998. –  С.59-63.
 • Бабушкин Г.Ф. Микрологистическая система межцеховых перевозок в условиях электромашиностроительных предприятий. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.М. Сергиенко, В.П. Юдин //   Сб. докл.межд. научно-практ. конф. «Логистика Приазовья – евротехнология материальных потоков». –   Мариуполь, –   1998. –   С.53-58.

1997

 • Бабушкин Г.Ф. Дипломное проектирование по организации перевозок нга основе транспортной логистики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.П. Юдин//  Зб. Наук. Праць науково-метод. конф. «Сучасні проблеми підготовки інженерів». –  Запоріжжя: ЗГТУ, –  1997. –  С. 79-80.
 • Юдін, В.П. Дипломное проектирование по организации перевозок на основе транспортной логистики / В.П.Юдин, Г.Ф.Бабушкин // Збірник науукових праць НМК "Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів",Запоріжжя, 1997.

1995

 • Бабушкин Г.Ф. Автоматизированное управление доставкой материалов в основное производство металлургического комбината. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Сирко В.А.//  Материалы международной научно-практической конференции. – Луганск: ВУГУ, –  1995. –  С. 206.

1983

 • Бабушкин Г.Ф. Методика расчёта оптимальных внутризаводских маршрутов работы безрельсового колёсного транспорта с помощью ЭВМ ЕС-1020 [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Т.В. Бычкова, А.Н. Каплуновская//  Материалы научно-технической конференции в Могилёвском ПКТИАМ, –  1983. – С.41-44.

1972

 • Бабушкин Г.Ф. Вопросы многоэтапного оснащения грузовых фронтов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин// Материалы VIII Общесетевой конференции в МИИТе., М.: МИИТ. – 1972. – С.30-31.