Ви є тут

Головна
  1. Андрущенко, Д.М. Комп’ютерна програма “Захист програмних продуктів” / Д.М. Андрущенко, Г.Л. Козіна // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 46740 – К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.12.2012.
  2. Карпуков, Л.М. Прямой метод синтеза полосно-пропускающих шлейфовых фильтров с чебышевской характеристикой / Л.М. Карпуков, Р.Ю. Корольков // Радіотехніка. – 2012. – № 171. – С. 300 – 305.
  3. Фурманова, Н.И. Сравнение программ проектирования с точки зрения микрополосковой топологии на примере полос-нопропускающих фильтров с отверстиями в экране / Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов, С.Н. Романенко, Э.Н. Шинкаренко, М.В.Мищенко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. – №2. – С.53-56.
  4. Залевский, А.П. Оценка эффективности пространственно-временной и время-пространственной фильтрации сигналов в когерентно-импульсных РЛС / А.П. Залевский, Д.М. Пиза, И.С. Пресняк, А.С. Сиренко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. – №2. – С.39-44.
  5. Романенко, С.Н. Взаимодействие плоской электромагнитной волны со слоем метаматериала. Численное моделирование / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. –  2012. – №2. – С.30-34.
  6. Логачова, Л.М. Дифракція хвилі Н10 на стику регулярного і нерегулярного хвилеводів з діелектричною пластиною скінченної довжини / Л.М. Логачова, С.В. Куцак, В.П. Бондарєв, Н.Ю. Копильова // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. – №2. – С.14-19.
  7. Пат. № 72287 Україна. МПК7 G01 R 27/28. Пристрій для виміру та визначення параметрів N-вимірних передатних функцій нелінійних систем / С. П. Гулін, О. С. Гулін, В. П. Дмитренко – заяв. 20.02.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл. №15, 2012.