Ви є тут

Головна
  1. Лізунов, С.І. Застосування сучасних технічних засобів захисту інформації в інформаційних мережах / С.І. Лізунов, Л.М. Карпуков // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукр. науково-практ. семінар, 22 листопада 2013 р.: матеріали семінару – Дніпропетровськ, 2013. – С. 5-8.
  2. Лізунов, С.І. Організація доступу до інформації засобами біометричної аутентифікації / С.І. Лізунов // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукр. науково-практ. семінар, 22 листопада 2013 р.: матеріали семінару – Дніпропетровськ, 2013. – С. 11-14.
  3. Корольков, Р.Ю. Сучасні методи апаратного захисту програмного забезпечення. Технологія HASP / Р.Ю. Корольков, А.В. Тверденко // Захист інформації і безпека інформаційних систем: II Міжн. наук.-техн. конф., 30 травня – 01 червня 2013 р.: матеріали конф.– Львів, 2013. – C. 160-161.
  4. Говоров, А.О. Апаратний захист програмного забезпечення. Технологія HASP / А.О. Говоров, А.В. Тверденко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 р.: тези доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2013. – Т.1. – C. 192-193.
  5. Верещак, М.И. Внутреннее представление чисел в библиотеке длинной арифметики для GPU // М.И. Верещак, А.В. Неласая / Кластерні обчислення (CC'13): Друга міжн. наук.-техн. конф., 29 березня 2013 р.: тези доповідей. – Львів, 2013. – C. 225-228.
  6. Верещак, М.И. Оценка эффективности библиотеки криптопримитивов для графических ускорителей // М.И. Верещак, А.В. Неласая / Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): Міжнародна наукова конференція, 30 вересня-4 жовтня 2013 р.: Праці конф. – К., 2013. – C. 51.
  7. Щекотихин, О.В. Новые волоконно-оптические световоды для систем передачи информации / О.В. Щекотихин, М.А. Звонарева // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2013. – Т.1. – C. 133-134.