Ви є тут

Головна
  1. Лізунов, С.І. Витік інформації в каналах мобільного зв'язку / С.І. Лізунов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІ Міжн. наук.-практ. конф., 17-19 вересня 2014 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2014. – С.339-341.
  2. Цинько, Д.К. Комплексна система захисту мовної інформації в приміщенні / Д.К. Цинько, С.І. Лізунов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2014 р.: тези доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.2. – C. 81-82.
  3. Галкін, В.А. Аналіз способів реалізації загрози типу «злом пароля» / В.А. Галкін, Д.В. Бєліков // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2014 р.: тези доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.2. – C. 62-63.