Ви є тут

Головна
  1. Андрущенко Д.М. Программа для анализа стойкости робастных стеганографических алгоритмов / Андрущенко Д., Козина Г. // FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE: VII всеукр. науково-практ. конф., Харків, 24–27 листопада 2015 р. : тези доповіді рос. мовою. – Харків, 2015. – С.17.
  2. Карпуков Л.М. Проблеми захисту інформації, що передається з безпілотних літальних апаратів / Карпуков Л.М., Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: всеукр. науково-практ. семінар, Дніпропетровськ, 27 листопада 2015 р. : тези доповіді укр. мовою. – Дніпропетровськ, 2015.
  3. Воскобойник, В.О. Дослідження можливості використання ДНК-чипів в системах контролю та доступу / В.О. Воскобойник, А.В. Кравцова // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13-17 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2015
  4. Неласая, А.В. Использование масивно - параллельных вычислительных устройств для определения порядка эллиптической кривой / А.В. Неласая, М.И. Верещак // ITSEC: V міжн. наук.-техн. конф., 19–22 травня 2015 р.: матеріали конф.– К., 2015. – С.21-22.