Ви є тут

Головна
  1. Воскобойник В. А. Разработка методики оптимального проектирования основных компонентов технических средств обработки информации / Воскобойник В. А. // Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях". – 2015. – №46 (1155). – C.73-78.
  2. Воскобойник В. А. Один из подходов обеспечения устойчивости и стабильности функционирования технических средств передачи-приема информации / Воскобойник В. А. // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2015. – Випуск 1 (33). – C.70-73.