Ви є тут

Головна
  1. Пат. 123836 Україна, МПК H04K 1/10 (2006.01), H04B 10/25 (2013.01). Спосіб захисту інформаціїу волоконно-оптичних лініях зв’язку від несанкціонованого доступу / О.В. Щекотихін, Л.М. Карпуков, Д.К. Савченко, Т.В. Литовка. – № u2017 09443, заявл. 29.09.2017, опубл. 12.03.2018, Бюл.№ 5, 2018 р. – 4 с.
  2. Пиза Д.М. Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра / Пиза Д.М., Романенко С.Н., Семенов Д.С. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2018. – №3. – С.34-39.
  3. Пат. 129924 Україна, МПК (2006): G01S 7/36 (2006.01), H04B 15/00. Спосіб захисту когерентно-імпульсних радіолокаційних станцій від активної складової комбінованої завади / Пиза Д.М., Семенов Д.С., Романенко С.Н. – № u2018 03113, заявл. 26.03.2018, опубл. 26.11.2018, Бюл.№ 22, 2018 р. – 8 с.