Ви є тут

Головна

Прізвище: Лісніченко  

Ім'я: Маргарита

По батькові: Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економiчних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9519-5888

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця Google Scholar:Лісніченко(Коваленко)Маргарита

Освіта: вища

 •  Запорізький національний технічний університет, 2009, спеціальність – Управління персоналом і економіка праці, кваліфікація – магістр з управління персоналом та економіки праці

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», тема - «Державне регулювання розвитку неформальної освіти в Україні»

 

 

Наукові інтереси:

 • Управління людськими ресурсами;
 • Національна економіка;
 • Митна справа

Дисципліни, які викладає:

 • Організація управління в митних органах
 • Митна справа
 • Оцінка персоналу
 • Основи наукових досліджень

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 35, з них монографій – 4.

 • 1. Коваленко М. О., Плинокос Д. Д. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2016. № 29. С. 53-61.
 • 2. Коваленко М. О., Бойченко В. С., Плинокос Д. Д. Дослідження впливу внутрішньо переміщених осіб на ринок праці України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 13. URL: http://global-national.in.ua/component/content/article/21-vipusk-13-zhov... (дата звернення: 04.09.2020).
 • 3. Коваленко М. О. Освітні та культурно-ментальні особливості формування людського капіталу в Україні. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2016. Випуск 4. С. 20-23.
 • 4. Коваленко М. О. Аспекти державного регулювання освіти в умовах децентралізації: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. Запоріжжя, 2016. С. 111-118.
 • 5. Коваленко М. О. Аналіз соціальної та кваліфікаційної складових трудового потенціалу України.  Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2016. №3 (90). С. 12-16.
 • 6. Коваленко М. О. Державний моніторинг системи вищої освіти України. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь, А. В. Карпенко. Запоріжжя, 2017. С. 78-86.
 • 7. Коваленко М. О. Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. №14. С. 162-165.
 • 8. Коваленко М. А., Плинокос Д. Д. Влияние расширения сектора неформального бразования на социально-экономическое развитие национальной экономики. Innovative economics and management. 2017. №4. Р. 217-224.
 • 9. Коваленко М. О., Плинокос Д. Д. Академічна мобільність в контексті підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 33. С. 17-24.
 • 10. Коваленко М. О., Плинокос Д. Д. Проблеми комерціалізації результатів науково-дослідної роботи закладів вищої освіти. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2019. № 3 (108). С. 40-44.
 • 11. Kovalenko M., Plynokos D., Tkachenko A., Levchenko N, Shyshkanova G. Efficiency forecasting for municipal solid waste recycling in the context on sustainable development of economy. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020): E3S Web Conf. Volume 166. 2020. URL: https://www.e3s-сonferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_13021/e3sconf_icsf2020_13021.html (дата звернення: 04.09.2020).
 • 12. Коваленко М. О. Діяльність митних органів в умовах кризи викликаної пандемією COVID-19. The role of information and technology in the construction of the post-coronavirus world. Monograph. / Scientific editors: Olena Chukurna and Magdalena Gawron-Łapuszek. Katowice : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2020. 267 р. РР. 122-131.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Коваленко М. О., Плинокос Д. Д. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки. Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2016 р. Кіровоград : КОД, 2016. С.12-14.
 • 2. Коваленко М. О. Міжнародний досвід децентралізації у сфері освіти. Науково-практичний круглий стіл  «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади», 20 трав. 2016 р. Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016. С.53-55.
 • 3. Коваленко М. О. Державне регулювання процесів формування освітньої складової людського капіталу України. Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 чер. 2016 р. Кіровоград : КОД, 2016. С.47-50.
 • 4. Коваленко М. О. Вплив відкритих освітніх ресурсів на вищу освіту. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, 30–31 бер. 2017 р. : в 2 т. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. С. 233-235).
 • 5. Коваленко М. О. Визнання неформальної освіти як чинник формування компетентності. ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. Р.9-12. 
 • 6. Коваленко М. О. Чотиривимірна освіта як модель формування компетенцій в умовах інформаційного суспільства. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : зб. тез І Міжнар. наук.-практ. конф., 9 лис. 2018 р. Чернігів, 2018. URL : https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/konkup18-z.pdf (дата звернення: 04.09.2020).
 • 7. Коваленко М. О. Диверсифікаційні процеси у вищій освіті як чинник розвитку людського капіталу. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2019. – 144 p.
 • 8. Коваленко М. О. Системний підхід як основа управління в митних органах. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жов. 2019 р. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019.
 • 9. Коваленко М. О. Чепінога С. С. Особливості митної справи як об’єкта управління. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жов. 2019 р. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. 
 • 10. Коваленко М. О. Визнання результатів неформальної освіти як чинник людського розвитку. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14  квіт.  2020 р.  Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 20-23.
 • 11. Коваленко М. О. Чинники розвитку процесів цифровізації освіти. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-18 трав. 2020 р. Випуск №3(40)/2020 URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip40.html (дата звернення: 04.09.2020).
 • 12. Коваленко М. О., Дудник М. М. Удосконалення системи управління митними послугами в зарубіжних країнах як досвід для України. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІV наук.-практ. інтернет-конф., 25-31 трав. 2020 р. Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи, 2020. С. 112-114.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: kovalenko@zp.edu.ua
URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=1096