Ви є тут

Головна

Прізвище: Доненко

Ім'я: Ірина 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0017-9018

Освіта: вища

 

 • Запорізька державна інженерна академія, факультет будівництва та водних ресурсів, спеціальність за дипломом – «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація за дипломом -  «Інженер будівельник»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», рік захисту – 2011, Київський національний університет будівництва та архітектури

Наукові інтереси:

 • Договірні відносини в будівництві.
 • Економіко-математичне моделювання будівельного виробництва в нестаціонарних умовах.

Дисципліни, які викладає:

 • Ціноутворення та кошторисне нормування.
 • Електротехніка в будівництві.
 • Економіка та договірні відносини в будівництві.
 • Технічний нагляд в будівництві.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Доненко І.В. (2016) Сучасне організаційно-технологічне енергоресурсно-зберігаюче проектування. / І.В. Доненко, М.В. Кулік, Л.В. Ярова // Нові технології в будівництві: Науково-технічний журнал. – Київ: ДП НДІБВ, 2016. - №31. - С. 112-115.
 • Доненко І.В. (2016) Доцільність використання графічних програм для гідравлідчного розрахунку систем опалення та водопостачання. / І.В. Доненко, О.Л. Іщенко, С.С. Іщенко Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Дніпро: ПДАБА, 2016. – вип.94. – С. 74-79.
 • Доненко І.В. (2017) Проблеми організаційно-технологічного планування будівельних проектів, як симбіоз сучасних вимог та застарілих підходів / І.В. Доненко, Ю.В. Якімцов, А.А. Джамалова // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. пр. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. - Вип. 6. - С. 70-81.
 • І.В. Доненко (2018) Використання систем автоматизованого проектування та управління проектами в будівельній галузі / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, О.В. Охрименко // Сборник научных трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение – Днепропетровск: ПГАСА, 2018. – № 106. – C.63-67.
 • Доненко І.В. (2019) Підвищення енергоефективності будинків з мансардними покрівлями. / І.В. Доненко, В.Д. Жван, М.П. Марченко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ: КНУБА, 2019. ‑ Вип.39. - С. 155-159.
 • Доненко І.В. (2019) Особливості інтеграції Microsoft Project прирозробці будівельних проектів / І.В. Доненко, А.В. Верба // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ: КНУБА, 2019. ‑ Вип.39. - С. 186-190.
 • Доненко І.В. (2019) Удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, О.В. Охрименко // Вісник – Дніпро: ПДАБА, 2019, Вип. 5 (257-258). – C.37-42.
 • Доненко І.В. (2020) Аналіз методів прокладання зовнішніх інженерних мереж / Жван В. Д., Куліш С. О., Таран А. П.// Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – Харків: ХНАМГ, 2020. - Т. 4. - С. 7-11.
 • Доненко І.В. (2021) Переваги пасивного будинку та технічні вимоги у зведенні енергозберігального будинку / І.В. Доненко, О.М. Назаренко. А.О. Троценко // Металознавство та термiчна обробка металiв. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – вип. 1 (92). – С. 14-21.
 • Доненко І.В. (2021) Вплив людського фактора на гідрогеологічний стан територій на прикладі Запорізької області / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, Л.В. Щербина, А.А. Бобраков // Нові технології у будівництві: Науково-технічний журнал. №39 // Київ, НДІБВ – 2021. – С. 28-34.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 • Donenko Iryna (2021) Sinergetic Regulation Water Chemical River Mode by Global Warming / Nazarenko Oleksiy; Nazarenko Iryna; Ryabenko Alexandr; Donenko Iryna; Ishchenko Olena // International Journal of Civil Infrastructure (IJCI) Volume 4 - Year 2021- Pages 109-115. DOI: 10.11159/ijci.2021.014.
 • Donenko Iryna (2021) Construction Development and Its Impact on the Construction Enterprises Financial Results / Olha Pavelko, Inna Lazaryshyna, Liudmyla Dukhnovska, Svitlana Sharova, Tetіana Oliіnyk // Studies of Applied Economics, Vol 39, No 3 (2021). – P.1-10.

Участь у конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»,16-18 листопада 2020 р.)
 • Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації» (м. Одеса 8 травня 2020 року)
 • V Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 25-26 березня 2020р.)
 • ІІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ «Еко Форум – 2019» (м. Запоріжжя,  29 – 31 травня 2019 року ВЦ «Козак-Палац)
 • ХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку» (Наука без кордонів, Міжнародні інтернет-конференції, м. Дніпро, 28 лютого 2019р.)
 • IV Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 28-29 березня 2019р.)
 • Конференція «Будівництво і дизайн: матеріали, технологія, оптимізація, економічні аспекти впровадження.» Запорізької торгово-промислової палати
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» ( м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2016-2019 рр.)
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2019-2021 рр.)

Рік початку діяльності в університеті: 2016.

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com