Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Бовкун

Ім'я: Світлана

По батькові: Анатоліївна

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0001-5478-307X

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=lQGuMcgAAAAJ&hl=uk

 
Освіта: вища
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}
Всього наукових праць:  19, з них навчальних посібників: -  2
Наукові праці Бовкун Світлани Анатоліївни

Навчальні посібники:

 1. Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова,  М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. ‒ 88 с.
 2. Бовкун, С. А. Лінійна перспектива [Текст] / С. А. Бовкун // ЗНТУ: навч.посіб. ‒ Запоріжжя, 2017. – 107 с.

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інженерна графіка” до теми “ Загальні правила нанесення розмірів на креслениках” для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання. /Укл.: С.А.Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ. 2017. – 34 с.
 2. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інженерна графіка” до теми «Деталювання складальних креслень» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання ? Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 34 с.
 3. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інженерна графіка” до теми “Розміщення розмірів на кресленнях деталей” для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання /Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ. 2016. - 30 с.
 4. Методичні вказівки з дисципліни “Інженерна графіка та перспектива” до теми “Побудова перспективних зображень” для студентів спеціальності «Дизайн» всіх форм навчання. /Укл. С.А. Бовкун– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 42 с.
 5. Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» до практичних та самостійних занять до теми «Основи аксонометричних побудов та 3D графіки в системі AutoCAD» для студентів усіх форм навчання технічних спеціальностей ? Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 14 с.

Тези доповідей  на конференціях

 1. Петрик, К.В. Основи біоніки в дизайні та архітектурі [Електронний ресурс] / К.В. Петрик (БАД-530), С.А. Бовкун // Тиждень науки-2022. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 150-152.
 2. Бовкун, С.А. Геометричні ілюзії [Електронний ресурс] / С. А. Бовкун , О.С. Борисюк (гр. БАД-539сп) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.86-87
 3. Бовкун, С. А. Тестовий контроль як засіб оцінки знань [Електронний ресурс] / С. А. Бовкун // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.78-79
 4. Бовкун, С. А. Побудова перспективного зображення на похилій картинній площині [Електронний ресурс] / С. А. Бовкун , Г.А. Пахмутова (гр. БАД-517) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.
 5. Бовкун, С. А. Геометричні форми в архітектурі [Електронний ресурс] / С. А. Бовкун // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.
 6. Бовкун, С. А. Перспективні зображення відображень у дзеркалі та воді [Електронний ресурс] / С. А. Бовкун // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.     – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 7. Бовкун, С. А.  Геометричний орнамент [Електронний ресурс] / С. А. Бовкун , Т. Д. Назаренко (гр. БАД-516) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.   – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 8. Бовкун, С.А. Побудова перспективи інтер’єру / С. А. Бовкун, А. О. Цьовка (гр. ГФ-924) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 129
 9. Бовкун, С. А. Радіальний метод побудови перспективних зображень. метод дюрера / С.А. Бовкун // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 118
 10. Бовкун, С.А. Геометричні операції в перспективі / С.А. Бовкун, С.A. Гужва (гр. ГФ-923) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2015 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2015. – С. 
 11. Бовкун, С.А. Побудова перспективних зображень. Перспектива точки / С.А. Бовкун, В.О. Іванов (гр. ГФ-922) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2014 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2014. – С. 
 12. Бовкун, С. А. Загальні вимоги до нанесення розмірів на кресленнях/ С.А. Бовкун // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2014 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2014. – С. 
 13. Бовкун, С.А. Перспектива відрізка прямої лінії / С.А. Бовкун, К.О. Афанасьєва (гр. ГФ-911) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2013. – С.