Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни:

  • формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури;
  • вивчення загальних принципів побудови та функціонування сучасних персональних комп'ютерів ( ПК ЕОМ);
  • розвиток здібностей до логічного та алгоритмічного мислення;
  • розвиток вміння використовувати комп’ютер для зберігання та обробки інформації різноманітного характеру.

Задачі вивчення дисципліни навчити студентів працювати на сучасній комп’ютерній техніці з текстовими редакторами, електронними таблицями, будувати алгоритми, програмувати мовою Visual Basic, працювати в середовищі Visual Basic for Application (VBA), створювати інтерфейс користувача.

Викладач дисципліни: к.ф.-м.н., доц. кафедри САОМ Подковаліхіна Олена Олександрівна