Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами теоретичних знань та розуміння базових методів системного аналізу, а також навичок їх застосування для вирішення типових завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію систем за різними ознаками;
 • основні завданні і методи системного аналізу;
 • методи формалізованого подання систем;
 • основні типи моделей, що використовуються в системному аналізі, та інструменти їх побудови і дослідження;
 • основні методи генерування та порівняння альтернатив; алгоритми декомпозиції і агрегування.

вміти:

 • визначати тип системи за основними класифікаціями;
 • здійснювати формалізацію типових систем;
 • обирати найбільш придатні методи і засоби розв’язання типових завдань системного аналізу;
 • будувати і аналізувати моделі чорного ящика, складу і структури системи, структурні схеми;
 • визначати проблематику, цілі і критерії;
 • генерувати альтернативи та порівнювати їх з використанням різних мов опису задач вибору.

Викладач дисципліни: Бахрушин Володимир Євгенович, д.ф.-м.н., професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики.