Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є

 • підготовка фахівців у сфері аналізу систем, що складно формалізуються та вважаються прерогативою людини;
 • формування у студентів уявлень про основні напрями застосування нечітких моделей для дослідження таких систем;
 • отримання знань, що закладають основи для виконання дипломного дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття та методи моделювання на основі нечіткої математики;
 • методи побудови систем нечіткого виведення для прийняття рішень ;
 • основні поняття нечітких часових рядів;
 • основи побудови та застосування нечітких когнітивних карт.

вміти:

 • будувати систему нечіткого логічного виведення для прийняття рішення;
 • застосовувати нечіткий підхід до моделювання часових рядів;
 • аналізувати нечіткі тенденції часових рядів;
 • будувати нечіткі когнітивні карти та виконувати їх статичний і динамічний аналіз.

Викладач дисципліни: Бакурова Анна Володимирівна, професор кафедри Системного аналізу та обчислювальної математики