Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців у сфері статистичного дослідження та моделювання систем та процесів довільної природи, представлених статистичними і експериментальними даними у вигляді часових рядів; формування у студентів уявлень про основні методи дослідження часових рядів; отримання знань, що закладають основи для виконання дипломного дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні напрями розвитку методів аналізу часових рядів;
  • методи статистичного підходу до моделювання часових рядів;
  • основні поняття нейромережного підходу до моделювання часових рядів;
  • основи фрактального аналізу часових рядів.

вміти:

  • будувати статистичні моделі часових рядів;
  • виконувати нейромережне прогнозування;
  • розраховувати показники часових рядів (розмірності, Херста, Гельдера тощо);
  • будувати прогнозні моделі часових рядів природного походження.

Викладач дисципліни: Бакурова Анна Володимирівна, професор кафедри Системного аналізу та обчислювальної математики