Ви є тут

Головна
 • ХXV Міжнародній науково – практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2017) 17-19 травня м. Харків 2017р Назва доповіді: «Визначення параметрів короткого замикання силового трансформатора засобами математичного моделювання»;
 • Міжнародній науково – технічній конференції «Електротехнічні та комп’ютерні системи: теорія та практика. ELTECS 2017» 26-28 червня 2017 р. Назва доповіді «Определение параметоров короткого замікания силового трансформатора методами математического моделирования»;
 • Міжнародний симпозіум «Проблеми електроенергетики, електротехники та електромеханіки» SIEMA 2017 26 – 27 жовтня Харків 2017р. Назва доповіді «Визначення параметрів схем заміщення силових трансформаторів методами польового моделювання»;
 • International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS MEES 17 «Features of defining three – phase transformer no – load parameters by 3D modeling methods»;
 • ХХІІІ спільній Міжнародній науково – технічній конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» та «Силова електроніка та енергоефективність»;
 • Аналіз змінення властивостей паперової електроізоляції під впливом навколишнього середовища. Збірник НПК «Тиждень науки», 2009, ЗНТУ;
 • Аналіз структури ізоляції обмоток трансформаторів за допомогою графів. Збірник НПК «Тиждень науки», 2010, ЗНТУ;
 • Дослідження впливу вологи на властивості паперової ізоляції обмоток трансформатора. Збірник НПК «Тиждень науки», 2011, ЗНТУ;
 • Дослідження вебер-амперної характеристики трансформатора. Збірник НПК «Тиждень науки», 2012, ЗНТУ;
 • Вплив сировини та технології на працездатність твердої ізоляції трансформатора. Збірник НПК «Тиждень науки», 2013, ЗНТУ;
 • Розподілення  магнітних  потоків силових трансформаторів. Збірник НПК «Тиждень науки», 2014, ЗНТУ;
 • Дослідження розподілу магнітних потоків трансформатора по його магнітній системі. Збірник НПК «Тиждень науки», 2015, ЗНТУ