Ви є тут

Головна

Прізвище: Віндюк

Ім'я:  Андрій 

По батькові: Валерійович

 

Посада: професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

ORCID ID 0000-0001-5495-4350

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=yHq3DLsAAAAJ

Web of Science Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/17245295

Scopus Id: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218586287&origin=recordPage

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, 1984, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом «Фізичне виховання», кваліфікація за дипломом – «Вчитель фізичної культури»;
 • Запорізький державний університет, 1994, спеціальність за дипломом «Німецька філологія», кваліфікація за дипломом «Філолог, викладач німецької мови і літератури»;
 • Класичний приватний університет, 2008, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Туризм», кваліфікація за дипломом – «Магістр туризму, викладач вищих навчальних закладів».
 • Національний університет "Запорізька політехніка", 2021, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Готельно-ресторанна справа", кваліфікація за дипломом - "Професіонал в галузі з готельно-ресторанної справи".
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 24.00.02 «фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»:
  «Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів», рік захисту – 2002, Львівський державний інститут фізичної культури
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти»:
  «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти», рік захисту – 2012, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 Туризмознавство

Готельно-ресторанна справа

Географія туризму

Історія туризму

Фізична культура і спорт

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародний туризм;
 • Туроперейтинг.
 • Організація рекреаційних послуг

Участь у роботі державних та громадських організаціях:

Запорізька Обласна Туристична Асоціація

Основні наукові роботи (публікації). Всього наукових праць: понад 200, зокрема

Монографії

1.       Віндюк А.В., Булатов С.В. Особливості розвитку туризму в Європі. Туристична галузь України в період євроінтеграції: теоретичний аспект : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої . – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 38-52.

Статті в наукових фахових виданнях України

2.       Віндюк А.В. Підготовка майбутніх фахівців із туризму та готельно-ресторанної справи до розроблення анімаційних програм Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць.  2020. № 4 (97). С. 37-44.

3.       Віндюк А.В. Спортивно-оздоровча анімація: види, функції, особливості організації. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2020. Випуск 190. С. 15-19.

4.       Віндюк А.В. Організація практичної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців сфери соціального туризму методами інноваційних педагогічних технологій Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць.  2020. № 5 (98). С. 41-49.

5.       Віндюк А.В., Захаріна Є.А. Проблеми та перспективи розвитку міні-готелів у Запорізькому регіоні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. №74. Т. 2. 2021. С. 114-118.

Статті в зарубіжних виданнях

6. A. Vindyk, А. Vanyuk I. Zakharina, I. Hrybovska, M. Pityn, M. Danylevych, R. Hrybovskyy. Improving the functional preparedness of volleyball players aged 18–22 using recovery measures. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 3), Art 281 Р. 2086-2093, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES DOI:10.7752/jpes.2020.s3281 (Scopus)

7.Vindyk A., Tsviliy S., Gurova D. Current state of professional training of competent specialists in the field of hospitality, taking into account the factor of action COVID-19. Vzdelávanie a spoločnosť VI : Collection of Scientific Papers. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). University of Presov. Slovakia. June, 2021. 451 p. Pp. 163-184. URL: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/do... (Google Scholar)

Відзнаки та нагороди:

медаль «Григорія Сковороди» (листопад 2020 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)769-84-03
e-mail: vindykktgg@gmail.com
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=973