Ви є тут

Головна

Прізвище: Капустян

Ім'я: Олексій

По батькові: Євгенович

 

Посада: завідувач кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8979-8076

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAE-9514-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57189211531

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=oocSk_8AAAAJ&hl=uk

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Інженерно-фізичний факультет, 2000 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Технології та обладнання зварювання», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Підвищення механічних і службових властивостей зварних з’єднань спеченого конструкційного титану», рік захисту – 2018, Запорізький національний технічний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • Зварювання порошкового титану

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Білоник Д.І., Капустян О.Є., Овчинникова І.А., Білоник І.М., Лаптєва Г.М. Структура і властивості зливків, отриманих з відходів листової обрізі титану ВТ1-0 електрошлаковим переплавом у відкритому кристалізаторі Сучасна електрометалургія, № 1, 2023. С. 25-32 https://doi.org/10.37434/sem2023.01.04
 • Білоник Д.І., Овчинников О.В., Білоник І.М., Капустян О.Є., Шумикін С.О., Д.В. Распорня, Ю.М. Савонов Електрошлакова виплавка у відкритому кристалізаторі зливків з відходів листових обрізків титану ВТ1-0 Сучасна електрометалургія, № 1, - 2022. С. 34-39 https://doi.org/10.37434/sem2022.01.0
 • Brykov, M.N. High-carbon steel: microstructure and abrasive wear resistance of heat affected zone after welding with fast cooling / M.N. Brykov, V.G. Efremenko, M.Yu. Osipov, A.E. Kapustyan, T.A. Akrytova, Yu.A. Kalinin // Problems of Tribology. – 2021. – 1 (99). – P. 59-65.
 • Berezhnyy, Stanislav Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology / Stanislav Berezhnyy, Oleksii Kapustian, Ruslan Kulykovskyi, Ihor Avdeev, Danylo Uriekin // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 46–54.
 • New Zr-Ti-Nb alloy for medical application: Development, chemical and mechanical properties, and biocompatibility / Mishchenko O., Ovchynnykov O., Kapustian O., Pogorielov M. // Materials. – 2020. – 13(6). – 1306.

Всього наукових праць: понад 90, навчальних посібників – 3, патентів – 11.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М. Дослідження впливу легованості сталі-зв'язки та термічної обробки на зносостійкість карбідосталей з ТіС / О.Є. Капустян, М.М. Бриков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Чернігів], 25–26 травня 2023 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – С. 84.
 • Капустян О. Є., Білоник Д. І., Парахнєвич Є.М., Білоник І. М., Шумікін С.О. Зносостійке електрошлакове наплавлення молотків механізму струшування осаджувальних електродів електрофільтрів XІV Міжнародна науково-технічна конференція Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022: матеріали науково-технічної конференції, 28…29 квітня 2022 р., м. Київ / загальна редакція Р. В. Лютий, І. М. Гурія. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 105-110.
 • Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М., Куликовський Р.А., Акритова Т.О. Дослідження впливу типу карбідної фази на структуру та властивості залізохромвуглецевої карбідосталі / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26-27 травня 2022 р.) – Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка", - 2022. – Т.2 – С. 85.
 • Акритова, Т.О. Зміцнення наплавленого металу цементацією: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій проблеми ресурсо- та енергозбереження зварювальних процесів удосконалення підготовки кадрів" Маріуполь, 18-19 травня, 2021 р. : тези доповідей / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 60.
 • Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський Вплив відпуску на ударну в’язкість інструментальної високохромистої сталі загартованої на мартенситну і аустенітну структури. Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability: Міжнародна науково-технічна конференція (Кропивницький, 15-17 квітня 2020). Кропивницький, 2020.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2003 р.

Мови спілкування: англійська – зі словником

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257а, 4