Ви є тут

Головна

Прізвище: Антонюк

Ім'я: Дмитро

По батькові: Анатолійович

 

Посада: професор кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур: координаційна рада з питань розвитку підприємництва при ЗОДА

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 2005 рік, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 05050401 «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація за дипломом – «магістр зі зварювання»
 • Запорізький національний технічний університет, факультет післядипломної освіти, 2005 рік, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 03050801 «Фінанси та кредит», кваліфікація за дипломом – «фінансист»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»:
  «Підвищення зносостійкості корпуса різця дорожньої фрези», рік захисту – 2009, Національний транспортний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»:
  «Модернізація інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі євроінтеграції України», рік захисту – 2016, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Наукові інтереси:

 • підвищення зносостійкості робочих органів дорожньо–будівельної техніки;
 • математичне та комп’ютерне моделювання технологічних процесів у зварюванні та суміжних процесах;
 • інституціональна інфраструктура підприємництва;
 • виставково-конгресна діяльність;
 • бізнес-освіта;
 • електронна комерція, інформаційна та електронна інфраструктура підприємництва;
 • перспективи розвитку підприємництва в умовах інтеграції України до ЄС.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Antoniuk D. A. Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system / Antoniuk K.I., Antoniuk D. A., Bukharina L. M. //Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 136–140
 • Антонюк Д.А. Структурна перебудова інфраструктури підприємництва в умовах децентралізації управління / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і тор- гівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — №1(41). — С.74-80.
 • Антонюк Д.А. Зносостійкість матеріалів в умовах зношування напівзакріпленим абразивом з локальними ударними навантаженнями та защемленням часток / Д.А. Антонюк, М.О. Редька // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2012. – №3. – С.87–93.
 • Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення / Александров О.Г., Антонюк Д.А., Капустян О.Є. Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 224 с.
 • Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання / Александров О.Г., Антонюк Д.А.: Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 312 с.
 • Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні / Попов С.М., Антонюк Д.А., Нетребко В.В. : Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 368 с.

Всього наукових праць: більше 180, з них патентів – 1, монографій – 10, навчальних посібників – 6.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Антонюк Д. А. Інститут інформаційної інфраструктури підприємництва: сучасні реалії та перспективи становлення в умовах мегарегіональної інтеграції України / Д. А. Антонюк // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 13-14 травня 2014 р.). – Ч.1. – Полтава: ПолНТУ, 2014. – С.66–68.
 • Попов С.Н. Технологические особенности восстановительной упрочняющей наплавки рабочих органов дорожных фрез / С.Н. Попов, Д.А. Антонюк // Материалы II междунар. научно-практ. конференции «Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития» (г.Краматорск). – Краматорск: ДГМА, 2010. – С.85–86.
 • Антонюк Д.А. Трибокомпьютеринг как актуальное направление трибологических исследований / Д.А. Антонюк // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми трибології» (м. Київ, 19-21 травня 2010 р.) – К.: ІВЦ АЛКОН НАН України, 2010. – С.99.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Мови спілкування: російська – добре, українська – добре, англійська – вільно розмовляю

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а