Ви є тут

Головна

Прізвище: Савонов

Ім'я: Юрій

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • ЗМІ ім. В.Я. Чубаря , механіко-металургійний факультет , 1979 р., спеціальність за дипломом – «Обладнання і технологія зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –05.02.01«Матеріалознавство у машинобудуванні»:
  «Розробка і впровадження зварювальних матеріалів для обладнання целюлозно-паперового виробництва з двофазної сталі 12Х21Н5Т», рік захисту – 1989 р., Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря.
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • проблема зварюваності корозійностійких аустенітних та аустенітно-феритних сталей.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Андрущенко М.І. Відновлення та зміцнення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Ю.М. Савонов, Т.О. Акритова, С.О. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 2 (34), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – С. 151-157.
 • Камель Г.И. Способ наплавки сотовых элементов и зерен карбидных композиций / Г.И. Камель., А.И. Панфилов., Ю.Н. Cавонов., Г.Р. Пархомец // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки). Випуск 1 (25).- Днепродзержинск: ДГТУ. - 2016.- С. 102-106.
 • Камель Г.И. Cпособы упрочнения поверхности малого конуса доменной печи / Г.И. Камель., Л.М. Мартовицкий., М.В. Крицкий., Ю.Н. Савонов // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета.- Днепродзержинск: ДДТУ, 2015.-Выпуск 1(26).- С. 32-36.

Всього наукових праць: більше ніж 60, з них авторських свідоцтв – 5, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Камель Г.І. Особливості способа виготовлення біметалевих листів зі зносостійким покриттям / Г.І. Камель., Ю.М., Савонов., Л.М. Мартовицький // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 року. - С. 215-216.
 • Камель Г.І. Особливості способа виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом зернами карбідів, борідів, нітридів і силіцидів різних металів / Г.І. Камель., Ю.М. Савонов., Ю.А. Гасило // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 року.- С. 217–218
 • Савонов, Ю.Н. О возможности производства изделий из титана методами порошковой металлургиии сварки в Украине / А.В. Овчинников , Ю.Н. Савонов, Т.А. Акрытова // Тезисы докладов Всеукраинской интернет-конференции «Роль студенческой науки и перспективы развития сварки и родственных технологи», посвященной 70-летию кафедры «ОиТСП» ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»/Отв. редактор В.А. Роянов. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – с. 13.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 1979 р.

Мови спілкування: українська - вільно, російська - вільно , англійська - зі словником

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а, 2