Ви є тут

Головна

Прізвище: Бриков

Ім'я: Михайло

По батькові: Миколайович

 

Посада: професор кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8158-1278

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): M-7228-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 36165224300

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=jbPzVPgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Механіко-металургійний факультет, 1993, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»:
  «Закономірності опiрностi абразивному зношуванню залізовуглецевих сталей та сплавів», рік захисту – 1998, Запорізький державний технічний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство у машинобудуванні»:
  «Розробка та застосування матеріалознавчих основ підвищення зносостійкості залізовуглецевих сплавів при абразивному зношуванні», рік захисту – 2008, Запорізький державний технічний університет

Наукові інтереси:

 • матеріалознавство та термічна обробка сплавів на основі заліза;
 • зварювання зносостійких матеріалів.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Molochkov D., Kulykovskyi R., Brykov M., Hesse O. (2023). The influence of surface irregularities on the mechanical properties of thin-walled wire and arc additively manufactured parts. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), Vol. 10(2), pp. A10–A17.
 • Greshta, V.; Shalomeev, V.; Bovkun, S.; Petryshynets, I.; Efremenko, V.; Brykov, M. Influence of Noble Metals on the Microstructure and Properties of Biodegradable Mg-Nd-Zr Alloy. Appl. Sci. 2023, 13, 12736. https://doi.org/10.3390/app132312736
 • Hynes NRJ, Vignesh NJ, Barile C, Velu PS, Baskaran T, Jappes JTW, Al-Khashman OA, Brykov M, Ene A. Green Corrosion Inhibition on Carbon-Fibre-Reinforced Aluminium Laminate in NaCl Using Aerva Lanata Flower Extract. Polymers. - 2022; 14(9):1700. https://doi.org/10.3390/polym14091700
 • Brykov, M.N. High-carbon steel: microstructure and abrasive wear resistance of heat affected zone after welding with fast cooling / M.N. Brykov, V.G. Efremenko, M.Yu. Osipov, A.E. Kapustyan, T.A. Akrytova, Yu.A. Kalinin // Problems of Tribology. – 2021. – 1 (99). – P. 59-65.
 • The Metastability of Retained Austenite in Multiphase Steel during Abrasive Wear / V. I. Zurnadzhy, V. G. Efremenko, M. N. Brykov, I. Petryshynets, T. V. Pastukhova, R. A. Kussa // Journal of Friction and Wear. – 2020. – V. 41. – P. 119-124.

Всього наукових праць: понад 85, з них патентів – 4, навчальних посібників – 2, монографій – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М. Дослідження впливу легованості сталі-зв'язки та термічної обробки на зносостійкість карбідосталей з ТіС / О.Є. Капустян, М.М. Бриков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Чернігів], 25–26 травня 2023 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – С. 84.
 • Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М., Куликовський Р.А., Акритова Т.О. Дослідження впливу типу карбідної фази на структуру та властивості залізохромвуглецевої карбідосталі / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26-27 травня 2022 р.) – Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка", - 2022. – Т.2 – С. 85.
 • Акритова, Т.О. Вплив термічної обробки на структуру, механічні та експлуатаційні властивості сталі 140Х12Ф1 (Огляд): матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, М.Ю. Осіпов, О.Є.Капустян // Запоріжжя. – 2021. – С. 251-254.
 • Акритова, Т.О. Технологія наплавлення кромок штампів прес-форм: матеріали Міжнародної науково-техничної конференції "Університетська наука – 2021" Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, О.Є. Капустян // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 68-69.
 • Бриков М.М., Лебедєв В.О., Новіков С. В. Перспективи використання наплавлення з механічними коливаннями для отримання зносостійких шарів з градієнтною структурою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 23–24 вересня 2020 р.): у 3-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. Чернігів: ЧНТУ, 2020. Т. 3. С.36.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 1993.

Мови спілкування: англійська - рівень С.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а (5)
e-mail: brykov [at] zntu . edu . ua