Ви є тут

Головна

Прізвище: Нетребко

Ім'я: Валерій

По батькові: Володимирович

 

Посада: професор кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3283-0116

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Механіко-металургійний факультет, 1979, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Машини та технологія ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01«Матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Підвищення стійкості виробів з жаростійких сталей», рік захисту – 1986, ЗМІ ім. В.Я.Чубаря
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.01«Матеріалознавство»:
  «Наукові та технологічні основи підвищення механічних і службових властивостей високохромистих чавунів», рік захисту – 2019, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • аналіз структуроутворення високохромистих чавунів з метою підвищення експлуатаційних та технологічних властивостей

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Belikov S., Volchok I., Netrebko V. Manganese influence on chromium distribution in high-chromium cast iron. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 58. 3. 2013. P. 895–897.
 • Нетребко В. В. Особенности легирования белых износостойких чугунов. Литье и Металлургия. 2014. № 2. С. 37–41.
 • Нетребко В. В. Особенности процессов образования карбидов и распределения Cr, Mn и Ni в белых чугунах. Литье и Металлургия. 2015. № 3. С. 40–46.
 • Нетребко В. В. Особенности легирования белых коррозионностойких чугунов. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні: науковий журнал. Запоріжжя: ЗНТУ. 2014. № 1. С. 109–112.
 • Нетребко В. В. Влияние химического состава и структуры на обрабатываемость высокохромистых чугунов. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Дніпро: ПГАСА, 2014. Вып. 74. С. 104–107.
 • Нетребко В. В. Влияние физических и тепловых процессов на структуру и свойства высокохромистого чугуна при обработке резанием. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту: науковий журнал. Дніпро: ДНУЗТ. 2014. № 6 (54). С. 97–103.
 • Беликов С. Б., Волчок І. П., Нетребко В. В. Оптимизация состава и свойств износостойких высокохромистых чугунов. Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. Вип. 1 (25). С. 18–26.
 • Волчок І. П., Нетребко В. В. Влияние легирования и термической обработки на распределение элементов и свойства высокохромистых чугунов. «Науковий Вісник» Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. Краматорськ: ДДМА. 2015. № 3 (18Е). С. 52–59.
 • Нетребко В. В. Особенности гидроабразивного изнашивания высокохромистых чугунов. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні: науковий журнал. Запоріжжя: ЗНТУ. 2017. № 2. С. 28–31.
 • Нетребко В. В., Волчок І. П. Влияние химического состава чугуна на содержание Сr в основе после нормализации от 1050 °С. Литье и Металлургия. 2018. № 1. С. 34–40.

Всього наукових праць: 86, з них патентів – 2, авторських свідоцтв – 10, монографій – 2, навчальних посібників – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Нетребко В. В. Карбідоутворення у високохромистих чавунах додатково легованих марганцем та нікелем / В. В. Нетребко // «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences». ( December 27-28. 2017. Radom, Republic of Poland). Radom. – 2017. – Р. 105-109.
 • Нетребко, В.В. Особенности термообработки высокохромистых чугунов, легированных Mn и Ni [Текс] / В.В. Нетребко // Тези. 77 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» май 2017 г. Днепр, с. 287-288.
 • Нетребко, В.В. Особенности распределения элементов при термообработке чугунов в системы Fe-C-Cr-Mn-Ni [Тект] / В.В. Нетребко / Тези. /International scientific and technical conference “University science – 2017”. - may 2017, Mariupol. с. 59.
 • Нетребко В.В.К вопросу образования карбидов Fe3C и Fe7C3 в высокохромистых чугунах // 76 МЕЖДУНАРОДНАЯ научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 19-20 май 2016 г. Днепропетровск, с. 288.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: російська - досконало, українська - добре, англійська - зі словарем

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а (8)