Ви є тут

Головна

Прізвище: Скоробогата

Ім'я: Маріанна

По батькові: Василівна

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-3296-5515

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ATp4eUIAAAAJ

Освіта: вища
 • ЗМІ ім. В.Я. Чубаря, 1990 рік, диплом спеціаліста, спеціальність за дипломом - "Металорізальні верстати та інструменти", кваліфікація за дипломом - "інженер-механік"
   

  Дисципліни, які викладає: Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

  Участь у конференціях:

  1. «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 2005-2022 р.р. 

  Рік початку діяльності в університеті: 2004

  Мови спілкування: Українська, російська, аглійська зі словником

  Контакти:

  адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
  аудиторія (кабінет): а.341
  тел.: +380(61)7698260
  e-mail: kafedra_ngk@zntu.edu.ua
  ,
​                  kafedrangikg@gmail.com,
                    marianna.skorobogataya@gmail.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}

Всього наукових праць:  17, з них навчальних посібників -  1

Наукові праці Скоробогатової Маріани Василівни

Навчальні посібники:

 1.  Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова,  М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. ‒ 88 с.

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисциплін «Нарисна геометрія» до теми: «Проекціювання та побудова проекцій фігур перерізу геометричних тіл» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл. М.В. Скоробогата, Б.Ш. Мамедов, Н.О. Брикова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – 46 с.
 2. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна  графіка» до тем «Складальне креслення» та «Деталювання складального креслення» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: М.В. Скоробогата, О.В. Лютова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 3. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інженерна графіка» до теми: «Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання/ Укл.: О.В. Лютова, Б.Ш. Мамедов, М.В. Скоробогата – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 4. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інженерна графіка” до теми “Розміщення розмірів на кресленнях деталей” для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання /Укл.: С.А.Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ. 2016. -30 с.

Перелік публікацій у фахових виданнях:

 1. Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей. Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД прямоточных воздушно-реактивных двигателей / Б.Ш. Мамедов, О.В. Лютова, С.А. Бовкун, М.В. Скоробогатая, Е.Б. Корниенко, Д.И. Харченко // Scientific Journal «ScienceRise». – №4/2(21). – 2016. – С.11-18.
 2. Мамедов Б.Ш. Разработка термодинамического цикла прямоточных воздушно-реактивных двигателей в координатах P-V, T-S / Б.Ш. Мамедов, О.В. Лютова, С.А. Бовкун, М.В. Скоробогатая, Е.Б. Корниенко, Д.И. Харченко // Технологический аудит и резервы производства. – №3/1(29). – 2016. – С. 28-32.

Тези доповідей  на конференціях

 1. Скоробогата , М. В. Організація самостійної роботи студентів з інженерної графіки [Електронний ресурс] / М. В. Скоробогата , С.О. Федорова (гр. РТ-619) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.76-78.
 2. Скоробогата, М. В. Сучасні методи викладання дисципліни «Інженерна графіка» [Електронний ресурс] / М. В. Скоробогата , А.П. Шило (гр. РТ-619)// Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.83-85
 3. Скоробогата, М. В. Викладання графічних дисциплін в технічному університеті [Електронний ресурс] / М. В. Скоробогата , В. С. Білошапка (гр. М-616) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.
 4. Скоробогата, М. В. Способи перетворення креслення [Електронний ресурс] / М. В. Скоробогата , А.М. Щербина, С.В. Пестряков (гр. ІФ-118) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.
 5. Скоробогата, М. В. Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів [Електронний ресурс] / М. В. Скоробогата // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 6. Скоробогата, М. В. Перетин геометричних тіл методом концентричних сфер [Електронний ресурс] / М. В. Скоробогата , Д. О. Олехнович (гр. РТ-317) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 7. Скоробогата, М. В.  Розвиток просторового мислення студентів при вивченні нарисної геометрії [Текст] / М. В. Скоробогата //  Тиждень науки-2017: наук.-практ. конф., 13 – 17  квітня 2017 р.: тезисы докл.  –  ЗНТУ, 2017. 
 8. Скоробогата, М. В.  Розгортки багатогранних та кривих поверхонь [Текст] / М. В. Скоробогата, В. С. Білошапка //  Тиждень науки-2017: наук.-практ. конф., 13 – 17  квітня 2017 р.: тезисы докл.  –  ЗНТУ, 2017. 
 9. Корнієнко, О. Б. Переваги сучасних версій AutoCAD при виконанні складних креслень [Текст] / О. Б. Корнієнко, М. В. Скоробогата //  Тиждень науки-2016: наук.-практ. конф., 18 - 22 квітня 2016 р.: тезисы докл.  –  ЗНТУ, 2016. 
 10. Шаломєєв, В. А.  Ресурсозберігаюча технологія виплавки магнієвих сплавів (Ресурсосберегающая технология выплавки магниевых сплавов) [Текст] / В. А. Шаломєєв, М. В. Скоробогата, Г. Є.  Івахнєнко //  Тиждень науки-2015: наук.-практ. конф., 18 - 21 квітня 2015 р.: тезисы докл.  –  ЗНТУ, 2015.