Ви є тут

Головна

Прізвище: Бажміна

Ім'я: Евеліна

По батькові: Анатоліївна

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0003-4750-8170
 

Освіта: вища
 
 
 • ЗНТУ, 1998 рік, диплом спеціаліста, спеціальність за дипломом - "Матеріалознавство в машинобудуванні", кваліфікація за дипломом - "інженер-механік"
 • ЗНТУ, 2012 рік, диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Правознавство", кваліфікація за дипломом - "бакалавр з правознавства, помічник юриста"
 • ЗНТУ,  2013 рік, диплом спеціаліста з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Правознавство", кваліфікація за дипломом - "Спеціаліст з правознавства, професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, юрист" 

Рік початку діяльності в університеті: 1993

Наукові інтереси:

 • Аналіз і розробка методики викладання дисциплін «Нарисна геометрія", "Інженерна графіка" та "Комп’ютерна графіка"
 • Blended Learning in Engineering Graphics
 • 2D and 3D Modeling in AutoCAD system
 • Цивільне та сімейне право
 • Виконавчий процес

Дисципліни, які викладає:

Мови спілкування: Українська, російська, англійська

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради, 2016
 • Подяка правління освіти і науки Запорізької ОДА, 2011
 • Почесна грамота профспілки освіти і науки працівників України, 2011
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької ОДА, 2002

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
аудиторія (кабінет): а.341
тел.: +380(61)7698260
e-mail: kafedra_ngk@zntu.edu.ua
eva472369@gmail.com
 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}

Всього наукових праць:  41, з них навчальних посібників - 3 

Наукові праці Бажміної Евеліни Анатоліївни

Навчальні посібники:

 1. Бажміна, Е. А. Основи інженерної графіки : навчальний посібник / Е. А. Бажміна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2020. – 96 c., іл. ISBN 978-617-529-281-5
 2. Бажміна Е. А. Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1 : навч. посіб. [Текст] / Е. А. Бажміна, В. А. Шаломєєв – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 66 c., іл. 
 3. Гавров Є. В. Основи інженерної графіки : навч. посіб. [Текст] / Є. В. Гавров, В. Г. Буличева, Е. А. Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 146 с.

Перелік публікацій у фахових виданнях:

 1. Бялік, Г.А. Особливості виробництва і контроля якості вуглецевої литої сталі [Текст] /Г.А. Бялік (МіТЛВ), В.І. Гонтаренко (МіТЛВ), Е.А. Бажміна // Металознавство та обробка металів. – 2020. – №3. – Том 26. – С. 76-84.
 2. Бажміна, Е. А. Самостійна робота студентів [Текст] / Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 30-31 травня 2019 р. – Київ, 2019.
 3. Бялик Г.А. Прогнозирование целесообразности замены традиционных литейных сплавов более совершенными при изготовлении деталей машин для транспортных средств / Г. А. Бялик, В. И. Гонтаренко, Э. А. Бажмина // Вісник двигунобудування. – 2008. – № 2. – С. 178-179.
 4. Бялик Г.А. Прогнозирование прочностных свойств металлических материалов при повышенных температурах / Г. А. Бялик, В. И. Гонтаренко, Э. А. Бажмина // Вісник двигунобудування : – 2006. – № 4. – С. 131-132.

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Інженерна графіка” до теми “Визначення основних параметрів різьб” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Е.А.Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 58 с.
 2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” до теми “Графічне зображення форм елементів деталі на кресленні” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. : Е. А. Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.
 3. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” до теми “Виконання складальних креслень та креслень загального вигляду” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. : В. А. Шаломєєв, Е. А. Бажміна, О. М. Вергун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 4. Українсько-російсько-англійський словник науково-технічних термінів з машинобудування для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. 700 термінів / Укл. : Е. А. Бажміна, В. І. Гонтаренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 5. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” до теми “Елементи перспективних зображень” для студентів спеціальності 022 “Дизайн” усіх форм навчання / Укл. : Е. А. Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 34 с.
 6. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» до теми «Проекційне креслення» для студентів технічних спеціальностей / Укл. : Е. А. Бажміна, Д. І. Харченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 54 c.

Тези доповідей на конференціях        

 1.  БажмінаЕАІнформаційні компоненти електронного навчального курсу Google Сlass [Текст] / Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 : XІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 34-35.
 2. Бажміна, Е. А. Інтерактивний робочий лист – інструмент активізації самостійної діяльності студентів [Текст] / Е. А. Бажміна // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – Т.2. – С. 216-218
 3. Бажміна, Е.А. Особистий бренд людини у віртуальному просторі [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна, Д.О. Мартинов. (гр. Т-419) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 85-86 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
 4. Гонтаренко, В .І. Управління природою включень та властивостями сталі [Текст] / В. І. Гонтаренко (МіТЛВ), В. О. Титаренко, Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020 : XІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 49-50.
 5. Бажміна, Е. А. Адаптація студентів до самостійної роботи у вищій школі [Текст] / Е. А. Бажміна // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. (21 березня 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2019. — С. 26-27.
 6. Бажміна, Е. А. Асинхронне навчання: індивідуальна траєкторія навчання [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 7. Бажміна, Е. А. Google Classroom: самостійність студентів в освітній діяльності [Текст] / Е. А. Бажміна // Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. – Cork, 2019. – V.3. – Р. 65-66
 8. Бажміна, Е. А. Самостійна робота студентів [Текст] / Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 30-31 травня 2019 р. – Київ, 2019.
 9. Бажміна, Е. А. Переваги електронного навчання в Google Classroom [Текст] / Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 30-31 травня 2019 р. – Київ, 2019.
 10. Бажміна, Е. А. П’ятий постулат Евкліда – паралельність прямих [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна, С. С. Кікоть (гр. Т-418) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 11. Бажміна, Е. А. Неевклідова геометрія Лобачевського [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна, В. В. Герасименко (гр. Т-317) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 12. Бажмина, Э. А. Расширение методики обучения студентов в вузах [Текст] / Э. А. Бажмина, В. И. Гонтаренко (каф. МиТЛП), В. Р. Гаркавенко (гр. Т-318) // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : X Міжнародна науково-технічна конференція, 24-25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 26-27.
 13. Бажміна, Е. А. Аспекти використання 3D [Текст] / Е. А. Бажміна, В. І. Гонтаренко (каф. МіТЛВ), В. В. Герасименко (гр. Т-318) // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : X Міжнародна науково-технічна конференція, 24-25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 28-29.
 14. Бажміна, Е. А. Блог з інженерної графіки у вищій школі [Текст] / Е. А. Бажміна  // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : X Міжнародна науково-технічна конференція, 24-25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 28-29.
 15. Бажміна, Е. А. Обласна олімпіада з креслення – послідовність шкільного та вузівського навчання [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.           – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 16. Бажмина, Э. А. Использование MIND MAPS в обучении [Текст] / Э. А. Бажмина, Н. В. Найдёнова (гр. Т-317), Е. А. Школа (гр. Т-317) // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 1. –Р. 62-65.
 17. Бажмина, Э. А. Построение аксонометрического чертежа [Текст] / Э. А. Бажмина // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 2. – Р. 217-219.
 18. Бажмина, Э. А. Тонкости построения чертежей [Текст] / Э. А. Бажмина // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 2. – Р. 224-228.
 19. Бажміна, Е. А. E-learning у вищій освіті України [Електронний ресурс] / Е. А. Бажміна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 170-172 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 20. Бажміна, Е. А. Актульність E-LEARNING у вищій школі [Текст] / Е. А. Бажміна // Наукова думка інформаційного століття : Міжнародна науково-практична конференція, 19 червня 2017 р., м. Дніпро. – Т.6. – Одеса, 2017.– С. 6-8.
 21. Бажмина, Э. А. Построение аксонометрического чертежа [Текст] / Э. А. Бажмина // Scientific development and achievements : International Scientific Conference, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK – Obuhiv, 2017. – Part 2. – Р. 217-219.
 22. Бажміна Е. А. Методика креслення деталі з натури / Е. А. Бажміна // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5-ти томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 119-121. 
 23. Бажміна, Д. І. Сметанін // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. В 5-ти томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 125-1271. 
 24. Бажміна Е. А. Методика навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Е. А. Бажміна // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 224-226. 
 25. Бажміна Е. А., Пічхая К. Р. Умова підвищення ефективності вивчення графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Е. А. Бажміна, К. Р. Пічхая // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 231-232.
 26. Бажміна Е. А. Процес виконання креслень деталі типу «Корпус» в системі AutoCAD 2002 / Е. А. Бажміна // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 122.
 27. Шаломеев В.А. Влияние щелочноземельных металлов на морфологию и топологию интерметаллидов в сплаве МЛ5 / В. А. Шаломеев, Э. И. Цивирко, С. Г. Маковский, Э. А. Бажмина // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез XIV Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 6-9 жовтня 2015 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 127-129.
 28. Бажміна Е. А., Потарський О. В. Використання розрізів при розробці креслень деталей / Е. А. Бажміна, О. В. Потарський // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. В 4-х томах. Т. 1. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 125-126.