Ви є тут

Головна

Прізвище: Білоник

Ім'я: Ігор

По батькові: Методійович

 

Посада: доцент кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

 • старший науковий співробітник;
 • доцент.

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3873-5307

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus): 6508216759

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Zs-T4l0AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, механіко-металургійний, 1977 р., спеціальність за дипломом – 05.04 «Обладнання і технологіі зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Улучшение структуры и свойств деталей энергооборудования методом электрошлаковой выплавки с дополнительным подогревом», рік захисту – 1986, ЗМІ ім. В.Я. Чубаря
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • електрошлакова технологія;
 • технології та матеріали для зварювання та наплавлення;
 • зношування машин та механізмів.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Білоник Д.І., Капустян О.Є., Овчинникова І.А., Білоник І.М., Лаптєва Г.М. Структура і властивості зливків, отриманих з відходів листової обрізі титану ВТ1-0 електрошлаковим переплавом у відкритому кристалізаторі Сучасна електрометалургія, № 1, 2023. С. 25-32 https://doi.org/10.37434/sem2023.01.04
 • Білоник Д.І., Овчинников О.В., Білоник І.М., Капустян О.Є., Шумикін С.О., Д.В. Распорня, Ю.М. Савонов Електрошлакова виплавка у відкритому кристалізаторі зливків з відходів листових обрізків титану ВТ1-0. Сучасна електрометалургія, № 1, - 2022. С. 34-39 https://doi.org/10.37434/sem2022.01.0
 • Білоник, І.М. Вибір матеріалу і способу зміцнення ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, М.М. Береговенко, Д.І. Білоник, О.Є. Капустян, А.Е. Смакограй, С.О. Шумикін // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 41. – Маріуполь, 2020. – С. 52 – 59.
 • Білоник, І.М. Виготовлення електрошлаковим наплавленням ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, О.Є. Капустян, Д.І. Білоник, , С.О. Шумикін, О.А. Шумілов, Є.Я. Губарь // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 42. – Маріуполь, 2021. – С. 14 – 21.
 • Попов, С. М. Аналіз характеру зношування і визначення основних критеріїв працездатності скребків бетонозмішувачів [Текст] / С. М. Попов, С. О. Шумикін, І. М. Білоник, Є. Я. Губар // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – №2. – С. 84 – 92.

Всього наукових праць: понад 100, з них патентів – 5, авторських свідотцтв – 6, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Кирилаха С.В., Завгородній О.В. , Білоник І.М. Аналіз сучасних методів отримання титанових порошків для адитивних технологій Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. –С.45-46.
 • Капустян О. Є., Білоник Д. І., Парахнєвич Є.М., Білоник І. М., Шумікін С.О. Зносостійке електрошлакове наплавлення молотків механізму струшування осаджувальних електродів електрофільтрів XІV Міжнародна науково-технічна конференція Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022: матеріали науково-технічної конференції, 28…29 квітня 2022 р., м. Київ / загальна редакція Р. В. Лютий, І. М. Гурія. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 105-110.
 • Білоник, I.М. Регенерація відходів титану ВТ1-0 з використанням електрошлакового процесу: the 6th International scientific and practical conference "Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects" 21-23 November, 2021: тези доповідей / І.М. Білоник, С.О. Шумикін, Д.І. Білоник, В.І. Мірошниченко, В.Д. Облогін // Berlin. – 2021. – Pp. 233 – 237.
 • Ovchinnikov, O. Study of the structure and properties of titanium melted by the electroslag method in an open crystallizer: The world of science and innovation : the 4th International scientific and practical conference, 11-13 November 2020 : abstracts / O. Ovchinnikov, S. Shumykin, D. Bilonyk, Y. Doroshenko, I. Bilonyk // London, 2020. – Pp. 134 – 138.
 • Попов, С.М. Багатокритеріальний підхід до аналізу визначення основних критеріїв зношування деталей [Текст] / С.М. Попов, С.О. Шумикін, І.М. Білоник, О.М. Захаренко // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 5-7, 2020). Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 1048–1053.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 1978.

Мови спілкування: англійська – зі словником.

Контакти:

адреса: 690063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 24