Ви є тут

Головна

Прізвище: Осіпов

Ім'я: Михайло

По батькові: Юрійович

 

Посада: доцент кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

– старший науковий співробітник з спеціальності "Матеріалознавство в машинобудуванні";

– доцент кафедри "Обладнання та технології зварювального виробництва".

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7903-9463

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-4993-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 7005485836

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EJKDB58AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, механіко-металургійний факультет, 1975 рік, спеціальність за дипломом – 05.04 «Обладнання і технологія зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Материаловедение в машиностроении»:
  «Разработка и внедрение износостойких материалов для деталей подверженных абразивному изнашиванию при повышенных температурах», рік захисту – 1985, ЗМІ ім. В.Я. Чубаря
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • металознавчі і матеріалознавчі аспекти абразивного та інших видів зношування матеріалів;
 • розробка та дослідження матеріалів для наплавлення в умовах інтенсивного абразивного зношування;
 • розробка технології підвищення зносостійкості для швидкозношувальних деталей

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, студ. Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2018. – №1. – С. 33-38.
 • Андрущенко М.И. О методических особенностях испытаний материалов на абразивное изнашивание / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, С.П. Бережный, М.Н. Брыков, Хессе Олаф, Кунерт Майк, В.Г. Ефременко // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 11 (31), ч. 10. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – С. 63-66.
 • Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 1. Аналіз умов роботи, характеру і механізмів зношування робочих поверхонь валів та вибір матеріалів для відновлення / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2017. – №4. – С. 33-38.
 • Андрущенко М.И. Материалы, технология и специальная оснастка для упрочнения и восстановления штампов для прессования полых цилиндрических огнеупоров. Часть 2. Особенности упрочнения и восстановления штампов наплавкой в производственных условиях / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян, Е.С. Магда // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2017. – №1. – С. 90-96.
 • Андрущенко М.И. Материалы, технология и специальная оснастка для упрочнения и восстановления штампов для прессования полых цилиндрических огнеупоров. Часть 1. Анализ условий изнашивания штампов и исследования износостойкости металла, наплавленного стандартными электродными материалами / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян, Е.С. Магда // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). - 2016. - №1. - С. 53-63.
 • Андрущенко М.И. Способность к самоупрочнению поверхности трения в процессе абразивного изнашивания и износостойкость сталей в зависимости от содержания углерода и хрома / М.И. Андрущенко, Р.А. Куликовский, М.Ю. Осипов, А.В. Холод, А.Е. Капустян // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2014. – №1. – С. 92-99.
 • Осипов М.Ю. Износостойкость сплавов с нестабильным аустенитом в условиях абразивного изнашивания при повышенных температурах / М.Ю. Осипов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. Трудов. Вып. 73 – Дн-вск., ПГАСА, 2014. – С. 137-142.

Всього наукових праць: більше 50, з них патентів – 2, авторських свідоцтв – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Андрущеко М.І. Дослідження методів, стандартних і спеціальних випробувань матеріалів, на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" – Чернігів, 10-12 травня 2018. – Т. 2. – С. 76-78.
 • Андрущенко М.І. Вплив температури зношування на властивості зносостійких матеріалів / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, А.В. Холод // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. Конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ. – С. 46.
 • Андрущенко М.И. Технология изготовления облицовок пресс-форм для производства огнеупоров / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Т.А. студ. Акрытова // Машинобудування очима молодих: прогресивны ідеї – наука – виробництво : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧНТУ, 01-03 листопада 2017 р. – С. 117-119.
 • Андрущенко М.И. Оценка химического состава маталлической матрицы и прогнозирование структуры науглероженных слоев сталей типа Х13 / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, студ. Т.О Акритова // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2017) : матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 91.
 • Андрущеко М.И. Исследование изнашивающей способности абразивных масс / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян // Ольвійський форум – 2017 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі :ХІ міжнар. наук.-практ. Конф. 8-11 черв. 2017 р., м. Миколаїв : тези доп. Трибологія / Чорном. Нац.. ун-т ім.. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім.. Петра Могили, 2017. – С. 7-9.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 1975.

Мови спілкування: англійська – зі словником

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 485
e-mail: mosipov61[at] ukr.net