Ви є тут

Головна

Прізвище: Осіпов

Ім'я: Михайло

По батькові: Юрійович

 

Посада: доцент кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

– старший науковий співробітник з спеціальності "Матеріалознавство в машинобудуванні";

– доцент кафедри "Обладнання та технології зварювального виробництва".

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7903-9463

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-4993-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 7005485836

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EJKDB58AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, механіко-металургійний факультет, 1975 рік, спеціальність за дипломом – 05.04 «Обладнання і технологія зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Материаловедение в машиностроении»:
  «Разработка и внедрение износостойких материалов для деталей подверженных абразивному изнашиванию при повышенных температурах», рік захисту – 1985, ЗМІ ім. В.Я. Чубаря
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • металознавчі і матеріалознавчі аспекти абразивного та інших видів зношування матеріалів;
 • розробка та дослідження матеріалів для наплавлення в умовах інтенсивного абразивного зношування;
 • розробка технології підвищення зносостійкості для швидкозношувальних деталей

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Brykov, Michail Nikolaevich Abrasive Wear of High-Carbon Low-Alloyed Austenite Steel: Microhardness, Microstructure and X-ray Characteristics of Worn Surface / Michail Nikolaevich Brykov, Taisiia Oleksandrivna Akrytova, Michail Jurievich Osipov, Ivan Petryshynets, Viktor Puchy, Vasily Georgievich Efremenko, Kazumichi Shimizu, Maik Kunert, Olaf Hesse // Materials, 2021. – 14. – 6159.
 • Brykov, M.N. High-carbon steel: microstructure and abrasive wear resistance of heat affected zone after welding with fast cooling / M.N. Brykov, V.G. Efremenko, M.Yu. Osipov, A.E. Kapustyan, T.A. Akrytova, Yu.A. Kalinin // Problems of Tribology. – 2021. – 1 (99). – P. 59-65.
 • Акритова Т.О., Андрущенко М.І., Бриков М.М., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю. Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. 2020. 3 (122). С. 114–119.
 • Акритова Т., Андрущенко М., Капустян О., Куликовський Р., Осіпов М. Технологія зміцнення штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів шляхом цементації. Технічні науки та технології. 2020. №2 (20). С. 62-73.
 • Yurii Kalinin, Michail Brykov, Ivan Petryshynets, Vasily Efremenko, Olaf Hesse, Maik Kunert, Michail Andrushchenko, Michail Osipov, Stanislav Berezhnyy, Oleg Bykovskiy. Structure of high-carbon steel after welding with rapid cooling // Acta Metallurgica Slovaca. – 2019. - Vol 25, No 2. – P.114-122.

Всього наукових праць: більше 80, з них патентів – 2, авторських свідоцтв – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М. Дослідження впливу легованості сталі-зв'язки та термічної обробки на зносостійкість карбідосталей з ТіС / О.Є. Капустян, М.М. Бриков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Чернігів], 25–26 травня 2023 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – С. 84.
 • Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М., Куликовський Р.А., Акритова Т.О. Дослідження впливу типу карбідної фази на структуру та властивості залізохромвуглецевої карбідосталі / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26-27 травня 2022 р.) – Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка", - 2022. – Т.2 – С. 85.
 • Акритова, Т.О. Вплив термічної обробки на структуру, механічні та експлуатаційні властивості сталі 140Х12Ф1 (Огляд): матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, М.Ю. Осіпов, О.Є.Капустян // Запоріжжя. – 2021. – С. 251-254.
 • Акритова, Т.О. Зміцнення наплавленого металу цементацією: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій проблеми ресурсо- та енергозбереження зварювальних процесів удосконалення підготовки кадрів" Маріуполь, 18-19 травня, 2021 р. : тези доповідей / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 60.
 • Акритова Т.О., Андрущенко М. І., Осіпов М.Ю., Капустян О.Є. Технологія зміцнення штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів. Прикладні науково-технічні дослідження: ІV Міжнародна науково-практична конференція (Івано-Франківськ, 1—3 квітня 2020). Івано-Франківськ, 2020. С. 127-128.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 1975.

Мови спілкування: англійська – зі словником

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 485
e-mail: mosipov61[at] ukr.net