Ви є тут

Головна

Прізвище: Грін

Ім'я: Олена

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1730-6105

 

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, диплом магістра, спеціальність за дипломом – «Промислове та цивільне будівництво», диплом магістра з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», рік захисту – 2011, Київський національний університет будівництва та архітектури

Наукові інтереси:

 • Створенні системи методів і моделей планування та оптимізації діяльності підрядної організації, що функціонує в сучасних умовах розвитку ринку будівельних послуг
 • Архітектурні рішення проекту об'єкта архітектури
 • Сучасні методи проектування будівель та споруд

Дисципліни, які викладає:

 • Архітектура будівель та споруд
 • Архітектура виробничих будівель та споруд
 • Сучасні методи проектування будівель та споруд

Основні наукові роботи (публікації):

 • Сутність, класифікація та напрямки використання лагів при плануванні інвестиційно-будівельних проектів / Є.Ю. Антипенко, В.І. Доненко, О.О. Книжнікова // Ежегодный научно-технический сборник «Современные проблемы строительства». – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2009. – №7 (12). 
 • Огляд сучасних методів максимізації проектного прибутку (закордонний досвід) / Є.Ю. Антипенко, В.І. Доненко, О.О. Книжнікова // Сборник научных трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение – Днепропетровск: ПГАСиА, 2009. – № 50.  (Здобувачем проаналізовано стан методів визначення оптимуму інтегрального показника ефективності реалізації проектів будівельної галузі).
 • Класифікація потенційно можливих резервів часу будівельних процесів / В.І. Доненко, Є.Ю. Антипенко, О.О. Книжнікова // Коммунальное хозяйство городов: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 90. (Здобувачеві належить вдосконалення переліку складових класифікаційної схеми резервів часу будівельних процесів).
 • Розширення параметричної основи методології вирішення проблем ресурсно-календарного моделювання та аналіз організаційно-технологічних чинників задач проектного планування / О.О. Книжнікова // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – випуск 2010-4 (84). 
 • Грін О.О. (2016) Aналіз особливостей введення в експлуатацію закінчених об'єктів будівництва в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ярова, О. О. Грін, А. В. Івко // Будівельне виробництво. - 2016. - № 60. - С. 9-12.
 • Грін О.О. (2015) Визначення обсягів залучення БМР будівельними організаціями за субпідрядом. / Грін О.О., Доненко В.І., Іщенко О.С.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2015, Вип. 33. – С. 146-156.
 • Кулік М.В. (2019) Аспекти використання роботизованих систем для оптимізації будівельних процесів. / Кулік М.В., Волкова О.М., Грін О.О. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.208-215.

Участь у конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток України - 2007». – Київ, 2007
 • XIII - XVI - XV XVI Науково-технічна конференція студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Сучасні проблеми будівництва. – Запоріжжя, 2008-2011
 • V mezinarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy-2009». – Praha, 2009
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд». – Харків, 2010
 • «Тиждень науки». Науково-технічна конференція студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗНТУ - Запоріжжя, 2014-2019
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2020-2021 рр.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, 06-08 грудня 2018р)
 • IV Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 28-29 березня 2019 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»,16-18 листопада 2020 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: російська, українська, англійська 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com