Ви є тут

Головна

Прізвище: Грін

Ім'я: Олена

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1730-6105

 

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, диплом магістра, спеціальність за дипломом – «Промислове та цивільне будівництво», диплом магістра з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», рік захисту – 2011, Київський національний університет будівництва та архітектури

Наукові інтереси:

 • Створенні системи методів і моделей планування та оптимізації діяльності підрядної організації, що функціонує в сучасних умовах розвитку ринку будівельних послуг

Дисципліни, які викладає:

 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Інформаційні технології проектного менеджменту
 • Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів
 • Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій

Основні наукові роботи (публікації):

 • Сутність, класифікація та напрямки використання лагів при плануванні інвестиційно-будівельних проектів / Є.Ю. Антипенко, В.І. Доненко, О.О. Книжнікова // Ежегодный научно-технический сборник «Современные проблемы строительства». – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2009. – №7 (12). 
 • Огляд сучасних методів максимізації проектного прибутку (закордонний досвід) / Є.Ю. Антипенко, В.І. Доненко, О.О. Книжнікова // Сборник научных трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение – Днепропетровск: ПГАСиА, 2009. – № 50.  (Здобувачем проаналізовано стан методів визначення оптимуму інтегрального показника ефективності реалізації проектів будівельної галузі).
 • Класифікація потенційно можливих резервів часу будівельних процесів / В.І. Доненко, Є.Ю. Антипенко, О.О. Книжнікова // Коммунальное хозяйство городов: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 90. (Здобувачеві належить вдосконалення переліку складових класифікаційної схеми резервів часу будівельних процесів).
 • Розширення параметричної основи методології вирішення проблем ресурсно-календарного моделювання та аналіз організаційно-технологічних чинників задач проектного планування / О.О. Книжнікова // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – випуск 2010-4 (84). 

Участь у конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток України - 2007». – Київ, 2007;
 • XIII - XVI - XV XVI Науково-технічна конференція студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Сучасні проблеми будівництва. – Запоріжжя, 2008-2011;
 • V mezinarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy-2009». – Praha, 2009;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд». – Харків, 2010;
 • «Тиждень науки». Науково-технічна конференція студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗНТУ - Запоріжжя, 2014-2015.

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: російська, українська, англійська 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com