Ви є тут

Головна

Прізвище: Іщенко

Ім'я: Олексій

По батькові: Сергійович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0548-6081

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, спеціальність за дипломом – 8.06010101, «Промислове і цивільне будівництво», диплом магістра з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Наукові інтереси:

 • Технологія та організація будівельного виробництва

Дисципліни, які викладає:

 • Комп’ютерне забезпечення інженерних розрахунків
 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія зведення спеціальних будівель та споруд
 • Технічний нагляд в будівництві

Основні наукові роботи (публікації):

Статті в ФАХОВИХ виданнях України:

 • Іщенко О.С. Особливості формування вибору організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, М.П. Марченко // Вісник – Дніпро: ПДАБА, 2019, Вип. 5(257-258). – C.37-42.
 • Іщенко О.С. Визначення структури будівельної технології через систему організаційних та технологічних параметрів висотного будівництва / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, О.В. Охрименко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.104-109.
 • Іщенко О.С. Використання систем автоматизованого проектування та управління проектами в будівельній галузі / О.С. Іщенко, Т.В. Лук’янова // Строительство, материаловедение, машиностроение – Днепропетровск: ПГАСА, 2018. – № 106. – C.58-62.
 • Определение строительной технологии в составе производственных процессов строительства / О.С. Іщенко, В.І. Доненко //  Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві : Міжнародної науково-практичної конференції  23-24 квітня 2014 р., Харків:ХНУБА,ХОТВ АБУ,2014
 • Шляхи вдосконалення організаційно-технологічних моделей оцінки ефективності реалізації будівельних проектів / В.І.Доненко, О.С. Іщенко // НДІБВ, будівельне виробництво,Міжвідомчий науково-технічний збірник №55/2013
 • Визначення складу і структури будівельної технології через систему організаційних та технологічних параметрів житлового багатоповерхового будинку / Іщенко О.С.// Дн-вск, № 69, ГВУз «ПГАСА»

Участь у конференціях:

 • V Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 25-26 березня 2020 р.)
 • Участь у роботі IV Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” 28 березня 2019 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури
 • XIV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні шляхи до розвитку сучасної науки»
 • Конференція «Будівництво і дизайн: матеріали, технологія, оптимізація, економічні аспекти впровадження». Запорізької торгово-промислової палати
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» ( м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2018-2019 рр.)
 • ХIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ»
 • V Международной научно-практической конференции «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении» (KSITESM-2018)
 • III Міжнародна науково-технічна конференція "Ефективні технології в будівництві", 28-29 березня 2018 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури
 • Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві : Міжнародної науково-практичної конференції  23-24 квітня 2014 р., Харків:ХНУБА,ХОТВ АБУ, 2014
 • Визначення вартості об ‘єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Іфано-Франківськ, 2013

 

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: +38 (095) 203 62 63
e-mail: a.s.ishchenko@gmail.com