Ви є тут

Головна

Прізвище: Іщенко

Ім'я: Олексій

По батькові: Сергійович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0548-6081

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, спеціальність за дипломом – 8.06010101, «Промислове і цивільне будівництво», диплом магістра з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Наукові інтереси:

 • Технологія та організація будівельного виробництва

Дисципліни, які викладає:

 • Комп’ютерне забезпечення інженерних розрахунків
 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія зведення спеціальних будівель та споруд
 • Технічний нагляд в будівництві

Основні наукові роботи (публікації):

Статті в ФАХОВИХ виданнях України:

 • Іщенко О.С. (2016) Щодо оновлення методики визначення ефективності використання методів механізації в будівельному виробництві / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, А.А. Бобраков // Журнал «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», - Київ: КНУБА, 2016, Вип. 34, С. 151-161.
 • Іщенко О.С. (2016) Анализ существующей практики учета изменений сметной стоимости строительства / О.С. Іщенко, В.В. Сипатіна // Сборник научных трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – № 88. – C.156 – 161.
 • Іщенко О.С. (2018) Особливості формування вартості будівельно-монтажних робіт при реконструкції промислових підприємств будівництва / О.С. Іщенко, М.В. Кулік // Журнал «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», - Київ: КНУБА, 2018, Вип. 35 – С.120-126.
 • Іщенко О.С. (2018) Проблематика застосування та автоматизації методів оцінки ризиків проектів реконструкції об’єктів будівництва / О.С. Іщенко, Т.В. Лук’янова // Строительство, материаловедение, машиностроение – Днепропетровск: ПГАСА, 2018. – № 106. – C.58-62.
 • Іщенко О.С. (2019) Особливості формування вибору організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, М.П. Марченко // Вісник – Дніпро: ПДАБА, 2019, Вип. 5(257-258). – C.37-42.
 • Іщенко О.С. (2019) Визначення структури будівельної технології через систему організаційних та технологічних параметрів висотного будівництва / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, О.В. Охрименко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.104-109.
 • Іщенко О.С. (2021) Сучасні теоретичні та практичні заходи підвищення енергоефективності промислових будівель у м. Запоріжжя  / О.С. Іщенко, О.М. Назаренко, Д.С. Іваненко // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів», - Дніпро: ПДАБА, 2021 Вип. 1, Т.92 – С. 21-29.

Участь у конференціях:

 • Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві : Міжнародної науково-практичної конференції  23-24 квітня 2014 р., Харків:ХНУБА,ХОТВ АБУ, 2014
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2018-2021 рр.)
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» ( м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2018-2019 рр.)
 • ХIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ»
 • V Международной научно-практической конференции «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении» (KSITESM-2018)
 • III Міжнародна науково-технічна конференція "Ефективні технології в будівництві", 28-29 березня 2018 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури
 • ХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому просторі» (м. Вінниця, 25 березня 2020 р.)
 • Участь у роботі IV Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” 28 березня 2019 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури
 • XIV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні шляхи до розвитку сучасної науки»
 • Конференція «Будівництво і дизайн: матеріали, технологія, оптимізація, економічні аспекти впровадження». Запорізької торгово-промислової палати
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, 06-08 грудня 2020 р.)
 • V Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 25-26 березня 2020 р.)

 

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: +38 (095) 203 62 63
e-mail: a.s.ischenko@gmail.com