Ви є тут

Головна

Прізвище: Кулік

Ім'я: Михайло

По батькові: Валерійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4880-5217

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): ААУ-3282-2021

Обліковий запис науковця (Google Scholar): ‪Кулік Михайло - ‪Google Академія

 

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, спеціальність за дипломом – 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» диплом магістра з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», рік захисту – 2013, Київський національний університет будівництва і архітектури

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • ТОВ «Computer Logic Group» на курсах професійної підготовки фахівців кошторисної справи тривалістю 60 годин по темі: «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні роботи». Сертифікат № UA2101E-043 від 18.03.2021 р.
 • Кваліфікаційний атестат ЕЕБ 00018, ПДАБА, право проводити діяльність з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель, від 29 жовтня 2019 р.
 • Кваліфікаційний ссертифікат А №00127, КНУБА «Всеукраїнська Благодійна організауія «Інститут місцевого розвитку», Проект “Train to NZEB: The Building Knowledge Hubs”/ Восьма рамочна програма ЄС з розвитку наукових досліджень та технологій (РП8) «Горизонт 2020». Спеціаліст зі зведення будинків близьким до нульового енергоспоживання. Обсяг44 год, 2017р.
 • Курс навчання в літній школі з карєрного розвитку для молодих науковців, ЗНУ, обсяг 24год, 2018р.
 • Курс навчання для тренер1в, тривалістю 72 години, за програмою «Підготовка енергоаудитор1в для роботи з Фондом енергоефективності», 2019р.

Наукові інтереси:

 • Віртуальне моделювання архітектурно-будівельних конструкцій та рішень

Дисципліни, які викладає:

 • Будівельні машини та засоби малої механізації
 • Програмне забезпечення інженерних розрахунків
 • Зведення і монтаж будівель та споруд
 • Компютерне забезпечення інженерних розрахунків
 • Виробнича база будівництва

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кулік М. В. (2019) Застосування методу екологічної оцінки будівельних матеріалів при порівнянні різних аспектів впливу на навколишнє середовище. / М.В. Кулік, С.С. Іщенко, Л.В. Чуприна // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.197-203.
 • Кулік М.В. (2019) Аспекти використання роботизованих систем для оптимізації будівельних процесів. / М.В. Кулік, О.М. Волкова, О.О. Грін // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 – Ч. 1. – С.208-215.
 • Кулік М.В. (2020) Впровадження новітніх цифровізованих програмних комплексів на базі ВІМ-технологій у будівництві України. / М.В. Кулік, С.О. Куліш, С.С. Іщенко // Науковий вісник будівництва – Харків: ХНУБА, 2020, Т.100, № 2. – С.301-306.
 • Klokar , N., Perevozova , I., Dzoba , O. ., & Kulik , M. (2021). DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF EDUCATIONAL INNOVATIONS MARKETING AND MANAGEMENT AMONG HEADS OF NEW UKRAINIAN SCHOOL . Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(36), 453–461.
 • Кулік М.В. (2022) BIM як база для механізму управління будівельними проектами / Д.С. Іваненко, М.В. Кулік, А.А. Бобраков, А.В. Москальова // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 175-184.
 • Кулік М.В. (2022) Сучасні тенденції та ключові моменти при зборі даних та створені інформаційних моделей існуючих будівель та їх окремих елементів / М.В. Кулік, А.А. Бобраков, О.С. Іщенко, О.Л. Іщенко, Д.С. Іваненко, Н.Г. Кравець // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Вип. 42 // Рівне, НУВГП – 2022. – С. 223-237.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2019-2021 рр.)
 • IV Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 28-29 березня 2019 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»,16-18 листопада 2020 р.)
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 159
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com