Ви є тут

Головна

Прізвище: Чуприна

Ім'я: Ліна

По батькові: Володимирівна

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4807-1479

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, факультет будівництва та водних ресурсів, диплом магістра з відзнакою, присвоєно кваліфікацію - «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», рік захисту – 2013, Київський національний університет будівництва і архітектури

Наукові інтереси:

 • Організаційно-технологічні моделі оцінки ефективності будівельних проектів 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Організація будівництва 
 • Організація будівництва, спецкурс 
 • Теорія прийняття управлінських рішень 
 • Оптимізація використання ресурсів в будівництві 
 • Формування та управління командою проекту 

Основні наукові роботи (публікації):

Статті в ФАХОВИХ виданнях України:

 • Моделирование ресурсно-календарных планов реализации строительных проектов с использованием матричных преобразований / Л.В. Яровая // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Дн-вск.: ПГАСА, 2010. - Вып. 56. 
 • Яровая Л.В. Практика использования теоретико-методологических основ моделей типа «время-стоимость» в ресурсно-календарном планировании при разработке и обосновании проектов реализации объектов строительства / Л.В. Яровая // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – випуск 2010-4 (84).        
 • Модели поиска альтернатив «время-стоимость» в ресурсно-календарном планировании / И.В. Доненко, Е.А. Книжникова, Л.В. Яровая и др. // Строительство, материаловедение,машиностроение: Сб. научн. трудов. – Дн-вск.: ПГАСА, 2010. - Вып. 54. 
 • Подготовка и планирование технологии, организации и управления строительного производства согласно ДБН А.3.1-5-2009 / Доненко В.И., Бобраков А.А., Л.В. Яровая и др. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дн-вск.: ПДАБтаА, 2010. – № 9.  
 • Современная методология формирования и оптимизации календарных планов строительных проектов / В.И.Доненко, А.А. Бобраков, Л.В. Яровая и др. // Міжвідомчий наук.-техн. збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». – К.: КНУБА, 2010. – Вип.86.
 •  Чуприна Л.В. (2016) Сучасне організаційно-технологічне енерго-ресурсозберігаюче проектування. / Л.В. Чуприна, В.І. Доненко, М.В. Кулік // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Науково-технічний журнал. Нові технології в будівництві.–Київ: ДП НДІБВ, 2016.-No31.-С. 112–115.
 • Чуприна Л.В. (2016) Aналіз особливостей введення в експлуатацію закінчених об'єктів будівництва в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ярова, О. О. Грін, А. В. Івко // Будівельне виробництво. - 2016. - № 60. - С. 9-12.
 • Чуприна Л.В. (2019) Застосування методу екологічної оцінки будівельних матеріалів при порівнянні різних аспектів впливу на навколишнє середовище. / С.С. Іщенко, М.В. Кулік // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.197-203.

Участь у конференціях:

 • Л.В. Ярова Програма всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд». - ХТУБА, 2010.
 • Л.В. Ярова Програма 72-ї науково-практичної конференції КНУБА. – К.: КНУБА, 2011. 
 • Л.В. Ярова Л.В. Ярова Програма XVI Науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. 
 • Л.В. Ярова Програма 73-ї науково-практичної конференції КНУБА. – К.: КНУБА, 2012.
 • Л.В. Ярова Матеріали XV Науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Сучасні проблеми будівництва. Тези доповідей. – Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – ч. II.
 • Л.В. Чуприна IV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» (27-28 березня 2019 року, м. Київ). 

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com