Ви є тут

Головна

Прізвище: Бобраков

Ім'я: Анатолій

По батькові: Анатолійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри будівельного виробництва та управління проектами

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7915-2642

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, будівельний факультет, диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», рік захисту – 2012, Київський національний університет будівництва та архітектури

Наукові інтереси:

 • Оновлення існуючих та розробка нових моделей організації системи ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови (будівництва) будівель та споруд виробничого призначення в умовах можливого впливу техногенних факторів та невизначеності основних організаційно-управлінських параметрів.

Дисципліни, які викладає:

 • будівельна механіка (загальний курс, спецкурс)
 • опір матеріалів (загальний курс, складний опір)
 • опір матеріалів (с/к) і основи теорії пружності та пластичності
 • основи будівельної справи та металоконструкції
 • обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій
 • виробнича база будівництва
 • основи проектної справи і конструювання
 • основи термомодернізації та санації будинків

Основні наукові роботи (публікації):

 • Вдосконалення логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних. Строительство, материаловедение,машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№68. - Дн-вск., ГВУЗ ПГАСА, 2013.
 • Урахування можливої зміни властивостей матеріалів при формуванні організаційно-технологічних рішень в будівництві. Містобудування та територіальне планування: Збірник наукових праць. – Київ: КНУБА, 2013. – Вип.47. 
 • Пріоритетні напрямки вдосконалення логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення перебудов будівель та споруд. Містобудування та територіальне планування: Збірник наукових праць. – Київ: КНУБА, 2013. – Вип.48. 
 • Вдосконалення системи ресурсно-календарного забезпечення реконструкції будівель та споруд. Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. - К.: НДІБВ, 2014. - №56. 
 • Розробка системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних проектів відновлення аварійних об’єктів. Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – Київ: КНУБА, 2014. – Вип.21. 

Участь у конференціях:

 • Бобраков А. А.  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток України - 2007». – Київ.
 • Бобраков А. А.  Материали за 5-я международна научна практична конференція, «Бъдещето проблемите на световната наука».
 • Бобраков А. А.  Матеріали XV Науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Сучасні проблеми будівництва.
 • Бобраков А. А.  Програма XVI Науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА.
 • Бобраков А. А.  Матеріали XV Науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Сучасні проблеми будівництва.

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: російська, українська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com