Ви є тут

Головна

Прізвище: Лютова

Ім'я: Ольга

По батькові: Валеріївна

 

Посада: доцент кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0009-0005-5711-6658

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bDRUMXwAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 2000 рік, спеціальність за дипломом – «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Підвищення технологічних та механічних властивостей доевтектичних вторинних силумінів», рік захисту – 2012, Запорізький національний технічний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності: —

Наукові інтереси:

 • підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Шаломєєв, В.А. Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва литва з магнієвих сплавів з використанням відходів металургійних підприємств / В.А. Шаломєєв (проректор), В.Л. Грешта (ректор), О.В. Лютова, С.А. Бовкун // Східно-Європейський журнал підприємницьких технологій, 2022, 3 (12 (117), С. 6–12.
 • Волчок, І. П. Підвищення опору руйнуванню вторинних силумінів [Текст] / І. П. Волчок (КМХТ), О. А. Мітяєв (КМХТ), О. В. Лютова, О. О. Кругліковська (КМХТ), Т. В. Ванярха (КМХТ) // Металознавство та обробка металів. – 2020. – №3. – Том 26. – С. 46-53.
 • Мамедов, Б. Ш. Единая теория движителей. Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД прямоточных воздушно-реактивных двигателей [Текст] / Б.Ш. Мамедов, О.В. Лютова, С.А. Бовкун, М.В. Скоробогатая, Е.Б. Корниенко, Д.И. Харченко // Scientific Journal «ScienceRise». – №4/2(21). – 2016. – С.11-18.
 • Лютова, О. В. Повышение технологических и механических свойств вторичных силуминов в результате совершенствования рафинирующе-модифицирующих процессов [Текст] // Металознавство та термічна обробка металів. – 2015. – № 2. – С. 8 -14.
 • Ljutova, O. V. Increase of foundry properties of secondary silumins [Текст] / O.V. Ljutova, I.P. Volchok // Archives of foundry engineering. – Poland – Issue 1/2008. – volume 8. – P. 89-91.

Всього наукових праць: 43, з них патентів – 2, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Шаломєєв, В.А. Економнолегована сталь для гірничодобувної промисловості України [Електронний ресурс] / В.А. Шаломєєв, О.В. Лютова, А.П. Дудіна (М-811) // Тиждень науки-2022. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 149-150
 • Лютова, О. В. Роль нарисної геометрії у формуванні світогляду сучасних інженерів [Електронний ресурс] / О. В. Лютова , А.В. Сальник (гр. М-719 сп) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.82-83
 • Лютова, О. В. Структура и механические свойства сварных соединений силумина АК9М2 / С. А. Чайковский, И. П. Волчок, О. В. Лютова, А. С. Петрашов // XII Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докладов, 20-23 мая 2019, Запорожье, АО «Мотор Сич». – С. 123-125.
 • Лютова, О. В. Математическое моделирование влияния металлургических факторов производства на качество вторичных силуминов с использованием графических методов оптимизации [Електронний ресурс] / О. В. Лютова, К. А. Авраменко // VIII Міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобудуванні”: зб. тез доповідей, 30…31 травня 2016, Київ, НТУУ «КПІ». – с. 91-92.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: англійська – зі словником

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 341
e-mail: lyutova2014[at]gmail.com