Ви є тут

Головна

Прізвище: Попов

Ім'я: Сергій

По батькові: Миколайович

 

Посада: професор кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженерно-фізичний, 1985, спеціальність за дипломом – 0504 «Обладанання та технології зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство у машинобудуванні»:
  ««Дослідження і розробка матеріалу для зносостійкої наплавки лопаток асфальтозмішувачів»», рік захисту – 1991 рік, Харківський автомобільно-дорожній інститут ім. Комсомолу
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»:
  «Зворотний зв’язок у парадигмі саморегуляції соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз», рік захисту – 2012 рік, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукові інтереси:

 • розробка алгоритмів багатофакторних трибосистем на основі комплексного системного підхода за допомогою математичної оптимізації хімічного складу, структурно-фазового стану та фізико-механічних властивостей зносостійких наплавлених стопів покриттів

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Попов С.Н. Анализ особенностей поверхностного взаимодействия пар трения в условиях сложно-нагруженного контакта / С.Н. Попов, А.А. Грицкевич // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016. – №2 (38). – С. 196–221.
 • Попов С.Н. Графоаналитический анализ прогнозирования механических свойств сварных соединений сталей системы Fe-Cr-Ni-Si / С.Н. Попов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1/5 (61). – С. 17-20.
 • Попов С.М. Модель росту центрів кристалізації при ультразвуковому подрібненні зміцнюючої фази твердих наплавлених сплавів / С.Н. Попов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2013. – №27(1000). – С. 10-14.
 • Методологічні аспекти сучасних проблем трибоматеріалознавства в контексті підготовки вищих інженерних кадрів / Попов С.М. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №2. – С. 154-157.
 • Формування взаємовідносин у системі «природа–людина», «техніка-людина», «соціальна система-людина» / Попов С.М. // Ноосфера і цивілізація: Гол. Ред. Додонов Р.О. – Вип. 10–11 (12), 2011. – С. 209–217.
 • Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні / Попов С.М., Антонюк Д.А., Нетребко В.В. : Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 368 с.

Всього наукових праць: більше 100, з них патентів – 4, авторських свідоцтв – 11, монографій – 3, навчальних посібників – 4.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Дорошенко Я.В., Попов С.М. Дослідження процесів зношування зуба вугільного комбайна та технології його зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.
 • Переверза С.Г. Проблема зношування деталей гусеничного рухомого обладнання та розробка зміцнювальних технологій / Переверза С.Г., Попов С.М.// Тиждень науки. – Запоріжжя, 2017.
 • Попов С.М., Гріцкевич А.А. ст.гр.ІФ-419 Розробка математичної моделі впливу трибоматеріалознавчих чинників на зносостійкість в умовах експлуатації будівельної техніки Збірка матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" Запоріжжя, 7-9 жовтня, 2014 р. с.20-22.
 • Попов С.М., Трубчанінова К.В. ст.гр.ІФ-419 Розробка алгоритму аналізу трибосистеми в умовах адаптації матеріалів при абразивному зношуванні Збірка матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" Запоріжжя, 7-9 жовтня, 2014 р. с.51-53.
 • Попов С. М. Наукові виміри автопоезису як саморегуляції і самобудівництва соціальних систем / С. М. Попов // Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Запоріжжя, 2013. – С. 26-31.
 • Анализ совместного химического влияния состава и твердого наплавочних сплавов Fe-C-Cr-B-Si на способность к сопротивлению абразивному изнашиванию / Попов С.Н. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2012. – №68(974). – С. 10-14.
 • Попов С. Н. Математическое моделирование критериев работоспособности при изнашивании рабочих органов дорожных фрез / Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2012. – Випуск 1(28). – С.51-56.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • НЗ «Відмінник освіти України», 2017 рік;
 • НЗ «За бездоганну працю» ІІІ ступеню № 245 (протокол №3 від 25 листопада 2013 р.);
 • грамота ректорату ЗНТУ за керівництво кращих наукових студентських робіт (номінація «Технічна») 2009 р.;
 • грамота ректорату ЗНТУ за високий рівень наукового керівництва з підготовки студентських робіт, 2005 р.;
 • грамота Міністерства освіти України (№108116, наказ №984-к від 10.10.2005р.);
 • подяка за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукових студентських робіт, 2003-2004 рр.;
 • почесна грамота обласної державної адміністрації (розпорядження № 90к від 15 вересня 2004р.);
 • грамота Міністерства освіти України (№ 99582, наказ №1295-к від 21.12.2004р.);
 • грамота Міністерства освіти України (№ 99582, наказ №1295-к від 21.12.2004р.);
 • медаль «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР».

Рік початку діяльності в університеті: 1980.

Мови спілкування: російська – досконало, українська – добре, англійська – зі словарем.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257, а (3)