Ви є тут

Головна

Прізвище: Попов

Ім'я: Сергій

По батькові: Миколайович

 

Посада: професор кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0977-9500

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus): 57224115937

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WyApGGsAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженерно-фізичний, 1985, спеціальність за дипломом – 0504 «Обладанання та технології зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство у машинобудуванні»:
  ««Дослідження і розробка матеріалу для зносостійкої наплавки лопаток асфальтозмішувачів»», рік захисту – 1991 рік, Харківський автомобільно-дорожній інститут ім. Комсомолу
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»:
  «Зворотний зв’язок у парадигмі саморегуляції соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз», рік захисту – 2012 рік, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукові інтереси:

 • розробка алгоритмів багатофакторних трибосистем на основі комплексного системного підхода за допомогою математичної оптимізації хімічного складу, структурно-фазового стану та фізико-механічних властивостей зносостійких наплавлених стопів покриттів

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • V. V. Netrebko, I. P. Volchok, S. M. Popov, I. V. Akimov Specific features of the fracture of high-chromium cast irons under abrasive wear. Materials Science, Vol. 57, No. 4, January, - 2022 (Ukrainian Original Vol. 57, No. 4, July–August, 2021) Р.439-445
 • Popov, S. N. Study of the features of the wear of a friction pair of a drive wheel with a mover caterpillar under abrasive conditions / S. N. Popov, S. O. Shumykin // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2020. – № 1. – С. 49 – 54.
 • Popov, S. M. Mathematical simulation of welded deposit layers as for adaptation of materials to failure in quasidissipative tribosystems / S. M. Popov, S. O. Shumykin, H.M. Laptieva // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2020. – № 2. – С. 82 – 87.
 • Попов С.Н., Нетребко В.В. Структурно-логічний синтез та математична оптимізація фізико-механічних параметрів при зношуванні матеріалів в умовах низьких температур // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. № 2. 2019. С. 72-78. DOI 10.15588/1607-6885-2019-2-11.
 • Билоник, И. М. Анализ способов повышения эффективности электрошлакового процесса путем изменения тепловых условий плавления расходуемого электрода [Текст] / И. М. Билоник, С. Н. Попов, С. А. Шумикин, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 20 – 26.

Всього наукових праць: більше 140, з них патентів – 4, авторських свідоцтв – 11, монографій – 3, навчальних посібників – 4.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Попов С.М., Чернєв Д.А. Аналіз умов експлуатації зношування, руйнації поверхней тертя шарошки бурового долота та розробка технології зміцнення Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 73-74.
 • Попов С. Н. , Морозов А. В. Теоритичне дослідження зносостійкості сталей і наплавленних сплавів від фізико-механічних характеристик Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 68-69.
 • Popov S.M., Shumykin S.O., Laptieva H.M., Yuzhakov M.S. - New Complex Method Developing for Creation Antifriction Wear Resistance Coatings -“Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів”. - Збірка матеріалів XV Міжнародної науково-технічної конференції, 08-09 листопада 2022 року, Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2022 – 169с.
 • Popov, S.M. Mathematical simulation structure and properties of welded deposit layers [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / S.M. Popov, S.O. Shumykin, H.M Laptieva // Запоріжжя. – 2021. – С. 52 – 54.
 • Popov, S. Fracture analysis of friction surfaces of tracks of caterpillar mechanisms during abrasive wear: Actual trends of modern scientific research : the 5th International scientific and practical conference, 8-10 November 2020 : abstracts / S. Popov, S. Shumykin, N. Kotov // Munich, 2020. – Pp. 131 – 135.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • НЗ «Відмінник освіти України», 2017 рік;
 • НЗ «За бездоганну працю» ІІІ ступеню № 245 (протокол №3 від 25 листопада 2013 р.);
 • грамота ректорату ЗНТУ за керівництво кращих наукових студентських робіт (номінація «Технічна») 2009 р.;
 • грамота ректорату ЗНТУ за високий рівень наукового керівництва з підготовки студентських робіт, 2005 р.;
 • грамота Міністерства освіти України (№108116, наказ №984-к від 10.10.2005р.);
 • подяка за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукових студентських робіт, 2003-2004 рр.;
 • почесна грамота обласної державної адміністрації (розпорядження № 90к від 15 вересня 2004р.);
 • грамота Міністерства освіти України (№ 99582, наказ №1295-к від 21.12.2004р.);
 • грамота Міністерства освіти України (№ 99582, наказ №1295-к від 21.12.2004р.);
 • медаль «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР».

Рік початку діяльності в університеті: 1980.

Мови спілкування: англійська – зі словарем.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257, а (3)