Ви є тут

Головна

 
12-13 жовтня 2023 р. на базі НУ «Запорізька політехніка» відбудеться форум «Навички майбутнього. Україна». Форум проводиться за підтримки Національного агентства кваліфікацій під егідою Європейського року навичок.

 

Платформа ZOOM

https://bit.ly/48oHatL
Ідентифікатор: 821 5401 2115
Код доступу: 2023

 

YouTube-трансляція Наживо

 

Мета

Формування знань та компетентностей щодо методологічних підходів розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів; процедур створення і акредитації кваліфікаційних центрів; розробки освітніх програм з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, зокрема, в контексті затребуваних умінь та навичок; співпраці закладів вищої освіти з роботодавцями.

12 жовтня | Співпраця освіти та ринку праці в сучасних умовах

Формат: офлайн — Національний університет «Запорізька політехніка»; онлайн — платформа ZOOM

Юрій Баланюк

голова Національного агентства кваліфікацій «Кваліфікаційні центри. Створення і акредитація»

Юрій Рашкевич

член Національного агентства кваліфікацій «Рамки кваліфікацій як інструмент гармонізації освіти та ринку праці»

Тарас Мандзій

член Національного агентства кваліфікацій «Професійні кваліфікації та професійні стандарти. Порядок розроблення і затвердження професійних стандартів»

Програма

13 жовтня | Навички та компетентності майбутнього — передумови для розроблення новітніх освітніх програм

Формат: онлайн — платформа ZOOM

Лариса Лук'янова

д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, заслужений діяч науки і техніки України «Система освіти дорослих України: сучасний стан, виклики, пов'язані з війною»

Владислав Антипов

Голова Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля Торгово-промислової палати України, власник та генеральний директор Центру Екології та Розвитку Нових технологій, віце-президент Асоціації професіоналів довкілля «ПАЕУ» «Що потрібно вміти, щоб бути ефективним у "зеленій" економіці майбутнього?»

Вікторія Олешко

експертка з управління знаннями, фасилітаторка, засновниця та лідерка спільноти «Управління знаннями в Україні» «Управління особистими знаннями як основа успішної кар'єри в сучасному світі»

Judith Kohlenberger

Dr., Senior Researcher of Vienna University of Economics and Business (Austria) "Ukrainian arrivals in Austria: Qualifications, Perspectives, Chances"

Fabian Stephany

Dr., Research Lecturer at the University of Oxford (Great Britain) "This Time Will be Different: The Superpower of Skills for the Future of Work"

Володимир Бахрушин

д-р. ф.-м. наук, професор, Голова Вченої ради НУ «Запорізька політехніка», координатор Сектору вищої освіти НМР МОНУ, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти. «Формування цифрової компетентності інженерів»

Микола Скиба

експерт з освіти в Українському інституті майбутнього, засновник Агенції культурних стратегій «Навички, кваліфікації, професійні ніші та індустрії, необхідні для модернізації України»

Олексій Кузькін

д-р техн. наук, професор, декан транспортного факультету НУ «Запорізька політехніка» «Міждоменні компетентності для здорової та безпечної роботи у 21-му столітті»

Програма

Сертифікат

За результатами форуму зареєстровані учасники мають можливість отримати сертифікат 0,5 ЄКТС.

 

Реєстрація