Ви є тут

Головна

Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін для чотирьох факультетів університету: радіоелектроніки та телекомунікацій; комп'ютерних наук і технологій; економіки та управління; будівництва, архітектури та дизайну. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення ними теоретичного матеріалу, підготовки до написання контрольних робіт, практичних і лабораторних занять, виконання розрахунково-графічних завдань, тощо. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

План видань навчально-методичної літератури на 2020/2021 навчальний рік


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Кількість сторінок Тираж (екз.) Мова
1. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання ФРЕТ і ФКНТ з "ТФКЗ та теорія поля" Левицька Т.І., Шишканова Г.А., Пожуєва І.С. 74 1 Укр.
2. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни "Вища і прикладна математика" для студентів денної форми навчання (Частина 1)  Мізерна О.Л. 46 1 Укр.
3. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни "Вища і прикладна математика" для студентів денної форми навчання (Частина 2)  Мізерна О.Л. 42 1 Укр.
4. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика. математичний аналіз" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної форми навчання (Частина 1) Коротунова О.В. 50 1 Укр.
5. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика. Лінійна алгебра та аналітична геометрія" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної форми навчання  Коротунова О.В. 44 1 Укр.
6. Диференціальні рівняння. Навчальний посібник для студентів Анпілогов Д.І., Сніжко Н.В. 175   Укр.
7. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу вищої математики за темою "Функції багатьох змінних" для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Нечипоренко Н.О. 34 1 Укр.