Ви є тут

Головна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ кафедри НГІКГ

Повна назва

1

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисциплін «Нарисна геометрія» до теми: «Проекціювання та побудова проекцій фігур перерізу геометричних тіл» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл. М.В. Скоробогата, Б.Ш. Мамедов, Н.О. Брикова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – 46 с.

2

Методичні вказівки з дисципліни «Нарисна геометрія» для самостійного вивчення теми «Проекціювання геометричних образів – точка, пряма, площина» для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл. О.Б.Корнієнко, Д.І.Харченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – 26 с.

3

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” до теми: “Типи різьб, що застосовуються в техніці. Визначення типу різьб при знятті з натури” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Е.А.Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 58 с.

4

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” до теми “Графічне зображення форм елементів деталі на кресленні” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Е.А.Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.

5

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна  графіка» до тем «Складальне креслення» та «Деталювання складального креслення» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: М.В. Скоробогата, О.В. Лютова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.

6

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» до теми «Виконання складальних креслень та креслень загального вигляду» для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: В.А.Шаломєєв, Е.А.Бажміна, О.М.Вергун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.

7

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інженерна графіка» до теми «Розміщення розмірів на кресленнях деталей» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 30 с.

8

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інженерна графіка» до теми: «Загальні правила нанесення розмірів на креслениках» для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с

9

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інженерна графіка» до теми «Деталювання складальних креслень» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 34 с.

10

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інженерна графіка» до теми: «Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання/ Укл.: О.В. Лютова, Б.Ш. Мамедов, М.В. Скоробогата – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.

11

Методичні вказівки до виконання схем електричних принципових з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів електротехнічного факультету всіх форм навчання / Укл.: О.Б. Корнієнко, Б.Ш. Мамедов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 18 с.

12

Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна графіка та перспектива» до теми «Побудова перспективних зображень» для студентів спеціальності «Дизайн» всіх форм навчання. / Укл. С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.

13

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” до теми “Елементи перспективних зображень” для студентів спеціальності 022 “Дизайн” усіх форм навчання / Укл.: Е.А.Бажміна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 34 с.

14

Українсько-російсько-англійський словник науково-технічних термінів з машинобудування для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. 700 термінів / Укл.: Е.А.Бажміна, В.І.Гонтаренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.

15

Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» до теми «Проекційне креслення» для студентів технічних спеціальностей/ Укл.: Е.А.Бажміна, Д.І.Харченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 54 c.

16

Методичні рекомендації до практичних і самостійних занять з комп’ютерної графіки «Основні графічні примітиви» для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.В. Лютова, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 22 с.

17

Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» до теми «Геометричне креслення» для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: О.Б.Корнієнко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 c.

18

Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» до практичних та самостійних занять до теми «Основи аксонометричних побудов та 3D графіки в системі AutoCAD» для студентів усіх форм навчання / Укл.: С.А. Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 14 с.

19

Бажміна Е. А. Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1 : навч. посіб. / Е. А. Бажміна, В. А. Шаломєєв – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 66 c., іл.

20

Є.В. Гавров, В.Г. Буличева, Е.А. Бажміна Основи інженерної графіки: Навчальний посібник. Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 146 с., іл. ISBN 966-7809-53-6

21

Є.В. Гавров Елементи нарисної геометрії: Курс лекцій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 208 с.: іл. ISBN 966-7809-73-0

22

Гавров Є.В. Креслення в курсових і дипломних проектах: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 173с.: іл.

23

Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Електронний ресурс]: навч. посібник / О. В. Лютова, М.В.Скоробогата, С. А. Бовкун; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. ‒ 88 с.

24

Бовкун С.А. Лінійна перспектива: навч. посібник./ С.А. Бовкун Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 116с., іл.

 

В 2016-2017 навчальному році кафедра забезпечує викладання п’ятьох дисциплін для тридцяти однієї спеціальності університету. Навчально-методична діяльність, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, дотримання державних стандартів єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання індивідуальних завдань.

Викладачами кафедри щорічно розробляються робочі програми навчальних дисциплін за спеціальностями. Для виконання студентами практичних робіт згідно з цими програмами розробляються та видаються навчальні посібники, підручники, методичні вказівки. В навчальний процес впроваджуються наукові дослідження викладачів, останні досягнення вітчизняної та світової науки, а також зміни у законодавстві України.