Ви є тут

Головна

Викладачі кафедри ІМПС працюють на трьох факультетах ЗНТУ – факультеті Міжнародного Туризму та Управління, Гуманітарно-Правовому факультеті, факультеті Управління Фізичною Культурою та Спортом. Згідно навчального плану представники кафедри викладають Іноземну мову (англійську, німецьку, французьку), Іноземну мову за професійним спрямуванням (англійську, німецьку, французьку), Ділову іноземну мову (англійську, німецьку, французьку) та Наукове спілкування іноземною мовою бакалаврам, спеціалістам, магістрам спеціальностей Психологія, Соціологія, Правознавство, Політологія, Журналістика, Управління персоналом та економіка праці, Туризм, Фізичне виховання (спеціалізація організація управління фізичною культурою та спортом), Фізичне виховання (спеціалізація охоронна діяльність),  Здоров’я людини.
Однією із важливих сторін загального рівня розвитку сучасного фахівця вищої школи є добре володіння ним іноземною мовою. Знання іноземної мови відкриває широкий доступ до іншомовних джерел наукової, нормативної інформації, інформаційної бази, дає можливість ознайомитися із досягненнями світової науки, бути обізнаним у технічному прогресі, дозволяє брати активну участь у різних формах міжнародної співпраці, використовувати у повній мірі нові інформаційні технології.
На думку викладачів кафедри ІМПС сучасне викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах неможливе без звернення до досвіду європейських методистів, тому навчання проводиться за допомогою навчальних посібників європейських видавництв Cambridge University Press, Goethe Institut, Hueber, Pearson Education Limited, Oxford University Press та інш., які заслужили міжнародний авторитет та довіру методистів-практиків по всьому світу. На переконання представників кафедри ІМПС, використання методичних матеріалів, що були створені саме носіями вивчаємої мови значно активізує навчальний процес, дає змогу акцентувати увагу на соціокультурні та лінгвокультурологічні особливості світосприйняття  представників окремого мовного колективу, є гарантією опанування «живої» мови. Окрім імплементації західноєвропейських методичних доробків, викладачі створюють власні навчально-методичний комплекси аби  скорегувати навчальний процес згідно тематичного плану та критеріям навчальних програм. Особливий акцент ставиться на самостійному вивченні окремих сегментів матеріалу шляхом опрацювання навчально-методичної літератури, інтенсивного використання інформаційних технологій. Щорічно видаються навчально-методичні посібники, методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни.