Ви є тут

Головна

Викладачами кафедри електричних та електронних апаратів було розроблено комплекс навчально-методичного забезпечення. Усі робочі програми та програми навчальних дисциплін були узгоджено на засіданні кафедри, Вченій раді та завізовані ректором університету.
 
Освітня програма "Електричні та електронні апарати"
Освітній ступінь "Магістр"
 
1. Автоматизація проектування електричних та електронних апаратів
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (частина 1)
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (частина 2)
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (частина 3)
2. Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних і електронних апаратів
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт     
3. Дослідження та випробування електричних та електронних апаратів
Завантажити робочу програму 
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
4. Теорія надійності та ефективності електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму 
Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт
5. Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт
Завантажити методичні вказівки до самостійних робіт     
6. Системи керування та діагностики електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму 
Завантажити методичні вказівки для виконання лабораторних робіт   
Завантажити методичні вказівки для самостійної роботи 
7. Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
 
Освітня програма "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"
Освітній ступінь "Магістр"
 
1. Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт
Завантажити методичні вказівки до самостійних робіт     
2. Електромеханічні та електронні системи енергоємних виробництв
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт
3. Моделювання та дослідження електротехнологічних комплексів
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт     
Завантажити методичні вказівки до самостійних робіт
4. Теорія надійності та ефективності електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму
5. Системи керування та діагностики електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму 
Завантажити методичні вказівки для виконання лабораторних робіт   
Завантажити методичні вказівки для самостійної роботи 
6. Оптимізація інженерних та проектних рішень обладнання енергоємних виробництв
Завантажити робочу програму
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
7Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем
Завантажити робочу програму 
Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт