Ви є тут

Головна

Кафедра журналістики готує:
 

Бакалавр (061 «Журналістика»; освітня програма «Журналістика»; кваліфікація «фотокореспондент, відповідальний секретар редакції, фахівець з інтерв'ювання ЗМІ, радіо-, теле- та інші ведучі».
Магістр (061 «Журналістика»; освітня програма «Журналістика»; кваліфікація «магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів»).

Список основних навчально-методичних робіт кафедри журналістики за останні 5 років:

2019 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Радіовиробництво» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г. С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання фахових дисциплін» для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 50 с.
 3. Тексти лекцій з дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» (синтаксис і пунктуація) для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 126 с.
 4. Методичні вказівки до написання курсових, кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика"/ Укл.:С.А. Панченко.– Запоріжжя, ЗНТУ, 2019.– 46 с.
 5. Хітрова Т.В. Історія зарубіжної журналістики : навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності 061 – "Журналістика" / Т.В. Хітрова.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 145 с. 

2020 рік

 1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Інформаційна політика і безпека" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: В.Л. Погребна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Історія зарубіжної журналістики" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: Т.В, Хітрова. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 3. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Спортивна проблематика в ЗМІ" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу "Медіакритика" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: Н.В. Островська. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу "Українська мова у професійному спілкуванні" для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : Г.М. Волинець. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 6. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Реклама і зв'язки з громадськістю" для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 7. Навчально-методичний посібник  з дисципліни "Історія української журналістики" для студентів ІІІ курсу спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : С.А. Панченко. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 110 с.
 8. Газетно-журнальне виробництво : навчально-методичний посібник / К. В. Єськова. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 170 с.

2021 рік

 1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Журналістське розслідування» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 06 «Журналістика» / Укл. : Т. В. Хітрова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 38 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Видавнича справа та редагування» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Н. В. Островська. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –
  46 с.
 3. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : С. А. Панченко. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –
  46 с.
 4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 62 с.
 5. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів із дисципліни «Радіовиробництво (виробництво контенту, продукту, промоція)» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г. С. Скуртул. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 40 с.
 6. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія масової комунікації» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : О. Ю. Пода. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 28 с.
 7. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів 1 курсу магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : О. Ю. Пода. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 66 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: К. В. Єськова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 34 с.
 9. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія та історія журналістики» для студентів 1 курсу магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл. : С. А. Панченко. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 38 с.
 10. Методичні рекомендації з курсу «Медіакультура» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл. : Н. В. Островська. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 34 с.

2022 рік

 1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Гендерні студії» для студентів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 54 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» /  Укл. : К. В. Єськова. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія та історія, методологія досліджень соціальних комунікацій» для студентів другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Т. В. Хітрова. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 56 с.
 4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Фотожурналістика» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Г. М. Волинець. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 56 с.
 5. Методичні рекомендації з дисципліни «Сучасна українська література» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Г. С. Скуртул. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 32 с.
 6. Методичні рекомендації з дисципліни «Кросмедіа» для студентів 1 курсу магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : І. Ю. Тонкіх. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 42 с.
 7. Методичні рекомендації з дисципліни «Спічрайтинг» для студентів 1 курсу магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : І. Ю. Тонкіх. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 42 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мистецька журналістика: контент» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : К. В. Єськова. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 30 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Права людини в медіа» для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Н. В. Островська. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 36 с.

2023 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіаменеджмент (робота в команді, кризовий менеджмент медіадіяльності)» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» [Текст] / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 36 с.
 2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» освітньої програми «Журналістика» [Текст] / Укл. : В. Л. Погребна. К.В. Єськова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 46 с.
 3. Методичні вказівки до написання курсових робіт, кваліфікаційних робіт бакалаврів та кваліфікаційних робіт магістрів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» [Текст] / Укл.: С.А. Панченко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 58 с.
 4. Методичні рекомендації до проходження та захисту навчальної, виробничої, переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» [Текст] / Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 32 с.
 5. Методичні рекомендації рекомендації до вивчення курсу «Медіакультура» для студентів І курсу магістратури денної та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) [Текст] / Укл.: Г.М. Волинець. –Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 42 с.
 6. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Тенденції розвитку інтернет-журналістики» для студентів 4 курсу, денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укладач: І.Ю. Тонкіх. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. 46 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Телевиробництво: контент, продукт, промоція» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 «Журналістика» / Укл.: К. В. Єськова. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. 62 с.

2024 рік

 1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Ораторська майстерність» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм» / Укл.: Г.С.Скуртул. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. – 37 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Управління медіапроєктами» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2024. 46 с.

Методички