Ви є тут

Головна

В.Д. Кучін розпочав активну діяльність по створенню нової матеріальної бази навчальних та наукових лабораторій. Велику роботу виконує асистент Мажара В.П. по створенню практично «на пустому місці» лабораторії з ядерної фізики, використовуючи унікальне матеріальне обладнання по реєстрації радіоактивного випромінювання, яке подарував Запорізький титано-магнієвий комбінат. Ще й сьогодні кафедра використовує деякі прилади з того набору. Фактично вперше в Запорізькому машинобудівному інституті була організована навчальна лабораторія з фронтальною методикою проведення лабораторного практикуму. Завдяки зусиллям завідуючого фізкабінетом Парушева O.K. кафедра придбала на ВО «Гамма» великий запас матеріалів як для навчального процесу так і для наукової роботи.

Прихований текст

За рахунок держфінансування і господарчих робіт були придбані різноманітні електронні вимірювальні прилади (десятки осцилографів, вольтметрів, цифрових універсальних приладів, електрометри, джерела струму, лічильні пристрої, газові лазери), біля десяти механічних вакуумних насосів, вакуумметри, електромагнітні вакуумні насоси «Норд» для отримання глибокого вакууму, пароструйні вакуумні насоси, два комплекти лабораторних робіт з коливань і електрики польського виробництва (по 18 екземплярів), 12 комплектів для лабораторних робіт з ядерної фізики, десятки приладів магнітоелектричної системи для вимірювання напруг і сили струму в широкому діапазоні і т.п. 

Поновлювалося обладнання фізичного кабінету. Були придбані токарний станок настільного типу, фрезерний станок, свердлильний станок і інше механічне обладнання для фізичного кабінету з метою застосування його для виготовлення лекційних демонстрацій. Фізичний кабінет також систематично поповнювався новими приладами для лекційних демонстрацій, які отримували з Запорізького магазину навчального обладнання, а також з подібних магазинів інших міст. Цією роботою займалися завідуючий лабораторіями Кубишкін A.A. За проханням кафедри був перебудований амфітеатр лекційної аудиторії 320. Це було обумовлено створенням фізичного кабінету в ауд. № 320а, з якої лекційні демонстрації можна було виносити безпосередньо на демонстраційний стіл лекційної аудиторії (це класичний варіант організації лекційних демонстрацій в навчальних закладах). Всього за ці роки кафедра придбала різноманітного обладнання для організації навчального процесу і наукової роботи приблизно на 1,5 мільйона карбованців. Це обладнання дозволяє і сьогодні підтримувати навчальний процес і наукову роботу на задовільному рівні, незважаючи на повну відсутність фінансування на ці потреби, починаючи з 1990 року.

Для проведення лекційних та практичних занять з фізики призначені приміщення закріплені за кафедрою фізики.

Таблиця. Навчальні аудиторії, які використовує кафедра фізики

аудиторія

1

ауд. 320  (180 м2,  посадкових місць 180) – лекційна аудиторія

2

ауд. 332  (70 м2,  посадкових місць 30) – лабораторія фізики твердого тіла

3

ауд. 330  (54 м2,  посадкових місць 30) – лабораторія оптики

4

ауд. 323  (58 м2,  посадкових місць 30) – лабораторія механики та молекулярної фізики

5

ауд. 322  (58 м2,  посадкових місць 30) – Лабораторія електрики та магнетизма. Лабораторія коливань та зхвиль.

6

ауд. 320а  (45 м2,  посадкових місць 10) – Фізичний кабінет. Лабораторія методичних розробок.

7

ауд. 328 (21 м2), посадкових місць 7. Для забезпечення науково-педагогічного  персоналу кафедри фізики.

8

ауд. 326 (21 м2), посадкових місць 4. Для забезпечення науково-педагогічного  персоналу кафедри фізики.

9

ауд. 325 (21 м2), посадкових місць 6. Для забезпечення науково-педагогічного  персоналу кафедри фізики.

10

ауд. 324 (21 м2), посадкових місць 2. Кабінет завідувача кафедри та професорів кафедри. 

11

ауд. 322 а (18 м2) Лабораторія рентгенівських методів дослідження.

12

ауд. 321  (27  м2) Лабораторія вакуумних методів дослідження.