Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Спеціальні крани.

Вивчає конструкція спеціальних кранів. Їх розрахунок та проектування, спеціальні вантажозахватні пристрої, металургійні спеціальні крани, козлові спеціальні крани, портальні крани, баштові крани, стрілові крани та кабельні крани, плавучі крани та крани-штабелювальники.

Машини безперервного транспорту.

Вивчає класифікація машин безперервного транспорту. Характеристика та властивості вантажів, властивості насипних та штучних вантажів. Дослідження конструкції стрічкового, пластинчастого, ковшового, підвісних конвеєрів, підвісні канатні дороги. Дослідження швидкості транспортування вантажу.

Комплексна механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт.

Вивчає Навантажувальні-розвантажувальні засоби. Транспортно-складські та основні складові транспортно-складських комплексів. Комплексна механізація та автоматизація транспортних та навантажувально-розвантажувальних робіт, як основа організації сучасного виробництва, стадії механізації та автоматизації транспортних робіт, організація навантажувально-розвантажувальних робіт. Транспортно-складські комплекси та зв'язок складів з технологічними процесами виробництва.

Ліфти та підйомники

Вивчає ліфти та підйомні механізми, загальні відомості про підйомники. Види та конструкції ліфтів.

Основи автоматизації ПТБД машин

Вивчає види електроприладів та їх механічні та швидкісні характеристики. Режими роботи електродвигунів. Роль автоматизації та удосконалення машин, види електроприводів, апаратура керування та захисту, кнопкові станції та командо контролери.

Основи динаміки та міцності машин

Викладабться базові підходи до розрахунку машин і конструкцій з метою забезпечення їх міцності, стійкості, довговічності та безпеки, забезпечення надійності і зносостійкості вузлів і деталей машин.

CAD/CAE системи підйомно-транспортних, дорожніх машин.

Вивчає автоматизоване проектування підйомно-транспортних, дорожніх машин, системи автоматизованого проектування ПДБД машин. Створення 2-D та 3-D моделей. Моделювання елементів конструкцій за допомогою чисельних методів механіки твердих тіл.

Основи мехатроніки.

Вивчає поєднання та синтез передових досягнень в механіці та електроніці, щодо створення оптимальних машин ПТМ.

Діагностування фактичного стану ПТБД машин.

Вивчає теоретичні положення та прилади для проведення діагностування ВПМ, нормативна база для ВПМ. Теоретичні положення діагностування. Методи неруйнівного контролю, прилади для проведення неруйнівного контролю вантажопідйомних кранів. Нормативна база для різних типів вантажопідйомних машин.

Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкції ПТБД машин.

Вивчає методи експериментального визначення напруження елементів металоконструкції, теоретичні методи розрахунку напруження і переміщення елементів металоконструкції. Методи FMEA дослідження напруження і деформаційного стану. Теоретичні та експериментальні методи розрахунку та визначення напруження та переміщення металоконструкцій.

Експлуатація та обслуговування машин

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

Машини для земляних робіт

Дорожні машини

Метою дисципліни є надання студенту знань з основ конструкції та експлуатації дорожньої техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
Знати:
– основні необхідні силові і кінематичні розрахунки приводів та елементів конструкцій дорожніх машин;
– типологію та умови роботи дорожніх машин;
Вміти:
– аналізувати умови роботи дорожніх машин;
– оцінювати рівень впливу експлуатаціних факторів на їх працездатність;
– обирати матеріали та конструкцію деталей та вузлів дорожніх машин;
– користуватися довідниковими посібниками та іншою технічною літературою.

Нормативна база створення та експлуатації машин

Робототехніка

Мета викладання навчальної дисципліни “Робототехніка” полягає а тому, щоб ознайомити студента з основами синтезу та динамічних досліджень маніпуляцій них систем промислових роботів, проектування ПР, основами проектування робото технічних комплексів та автоматизованих систем.

Аналіз умов експлуатації деталей машин та інструменту

Ремонт підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин

Будівельна механіка

Мета викладання навчальної дисципліни “Будівельна механіка” полягає а тому, щоб ознайомити студента з методами визначення внутрішніх силових факторів, що викликають в елементах споруд під дією зовнішніх навантажень.

Виробництво підйомно-транспортних машин

Предметом вивчення навчальної дисципліни є типові та спеціальні технологічні процеси, інструменти, обладнання по виробництву ПТМ.

Проектування металевих конструкцій

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи проектування, розрахунку, конструювання металоконструкцій ПТДБМ машин.