Ви є тут

Головна

33333 - загальна підготовка,   33333 - загальна професійна підготовка,  33333 - професійна підготовка.

#БАКАЛАВР

1 - й курс

1-й Семестр

Історія України

Іноземна мова

Вища математика

Політико - правова система України

 

Українська мова

( за професійним спрямуванням) 

Хімія та основи екологіЇ

Технологія  конструкційних  матеріалів

Фізичне виховання

2-й Семестр

Історія української культури

Іноземна мова

Вища математика

Нарисна геометрія, інженерна

та комп'ютерна графіка

Теоретична механіка

 

 Фізика

 Навчальна (ознайомча) практика

Фізичне виховання

2 - й курс

3-й Семестр

Безпека життєдіяльності фахівця

з основами охорони праці

Матеріалознавство

Електротехніка, електроніка та

мікропроцесорна техніка

Опір матеріалів

Теоретична механіка

Фізика

Інформатика

Фізичне виховання

4-й Семестр

Філософія

 

Основи теплотехніки та гідравліки

Електротехніка, електроніка та

мікропроцесорна техніка

Опір матеріалів

Теорія механізмів і машин

Вступ до спеціальності

Основи автоматизованого проектування

Фізичне виховання

3 - й курс

5-й Семестр

Деталі машин + (КП)

Взаємозамінність, стандартизація

та технічні вимірювання

Теорія пластичної деформації та

теорія процесів обробки металів

Технологія порошкової металургії

 

Технологія гарячого штампування

 

Технологічні основи машинобудування

 

Комп'ютерні графічні системи та

їх програмне забезпечення

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання

6-й Семестр

Економічна теорія

Конструювання та виготовлення штампів

 

Технологія холодного штампування

 

Проектування та розрахунок штампового

оснащення для порошкової металургії

Проектування та розрахунок штампового

оснащення для гарячого штампування

Технологія прокатного виробництва.

Листове прокатування

Комп'ютерні графічні системи та

їх програмне забезпечення

Виробнича практика

4 - й курс

7-й Семестр

Проектування та розрахунок штампового

оснащення для гарячого штампування (КП)

Технологія прокатного виробництва.

Сортове прокатування

Ковальсько-штампувальне обладнання.

Механічні преси

Ковальсько-штампувальне обладнання.

Молоти, гідравлічні та гвинтові преси

 

Проектування та розрахунок штампового оснащення

для холодного штампування

Автоматизоване проектування штампового

оснащення та процесів ковальсько-штампувального

виробництва

Комп'ютерні графічні системи та

їх програмне забезпечення

Експлуатація та обслуговування машин

8-й Семестр

Економіка за видами діяльності

 

Художнє кування

 

Проектування та розрахунок штампового оснащення

для холодного штампування (КП)

Автоматизоване проектування штампового

оснащення та процесів ковальсько-штампувального

виробництва

Проектування та розрахунок молотів,

гідравлічних та гвинтових пресів

Проектування та розрахунок механічних пресів

 

 

Атестація

 

Виробнича практика

 
 
МАГІСТР

5 - й курс

1-й Семестр

Організація, планування та управління

промисловим підприємством

Обладнання прокатного виробництва

Проектування та розрахунок засобів автоматизації

та роботизації ковальсько-штампувального

виробництва

Проектування та розрахунок ковальсько-

штампувального обладнання (КП)

Проектування цехів та дільниць ковальсько-

штампувального виробництва

Системи автоматизованого проектування

технологічних процесів і

ковальсько-штампувального обладнання

Технологія виробництва, експлуатації та ремонту

ковальсько-штампувального обладнання

Контроль якості

2-й Семестр

Спеціальні розділи філософії

та психології

Методологія наукових досліджень

Високоенергетичні способи

обробки металів тиском

 

Динаміка ковальсько-штампувального обладнання

 

Оптимізація технічних рішеннь в ковальсько-

штампувальному виробництві

 Управління персоналом

 

 

Сучасні напрями розвитку обробки металів тиском

 

Цивільний захист і охорона праці в галузі

 

6 - й курс

3-й Семестр

Переддипломна практика (Стажування)

Дипломування (ОМТ)

Дипломування (ОПНС)