Ви є тут

Головна

Навчальні дисципліни для освітнього рівня «Бакалавр»

Робочі програми, силабуси та ін. документи можна знайти за посиланням: https://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=284&browse=courses&perpage=20&page=0

Обов'язкові дисципліни:

Вступ до спеціальності

Агенційна журналістика (виробництво контенту, продукту, промоція)

Історія української культури

Історія України

Журналістська етика

Іноземна мова

Українська мова у професійному спілкуванні

Практична стилістика

Радіовиробництво (контент, продукт, промоція)

Права і обов'язки людини в Україні

Газетно-журнальне виробництво (контент, продукт, промоція)

Фотожурналістика (виробництво контенту, продукту, промоція)

Сучасна українська література 

Сучасна зарубіжна література

 Мова ЗМІ (англійська)

Громадянська журналістика та блогінг в Україні

Фізичне виховання

Професійний самоаналіз та медіакритика

Діяльність прес-служб: специфіка медіавиробництва

Мовна підготовка: редагування

Медіабезпека

Медіаправо

Теорія масової комунікації

Суспільствознавство і медіакритика

Телевиробництво (виробництво контенту,продукту, промоція)

Інтернет-виробництво (виробництво контенту, продукту, промоція)

Медіаменеджмент (робота в команді, кризовий менеджмент медіадіяльності)

Історія зарубіжної журналістики

Історія української журналістики

Піар і медіавиробництво

Реклама і медіавиробництво

Теорія і методика журналістської творчості

Сучасна українська публіцистика

Соціологія масової комунікації

Вибіркові дисципліни:

Гендерні студії

Професійна комунікація іноземною мовою

Медійна та інформаційна грамотність

Іноземна мова для онлайн та офлайн комунікації

Соціально-політична журналістика: контент

Мистецька журналістика: контент

Екологічна журналістика: контент

Спортивна журналістика: контент

Екологічна журналістика: медіапродукт

Спортивна журналістика: медіапродукт

Мистецька журналістика: медіапродукт

Соціально-політична журналістика: медіапродукт

Спецкурс на мистецьку тематику

Спецкурс на соціально-політичну тематику

Спецкурс на спортивну тематику

Спецкурс на екологічну тематику

Тенденції розвитку інтернет-журналістики

Тенденції розвитку фотожурналістики

Навчальні дисципліни для освітнього рівня «Магістр»

Робочі програми та силабуси: https://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=284&browse=courses&perpage=20&page=0

Обов'язкові дисципліни:

Наукове спілкування іноземною мовою

Інформаційна політика та безпека

Управління персоналом

Кросмедіа

Методика та організація наукових досліджень

Управління медіапроєктами

Прикладні соціально-комунікаційні технології

Права людини в медіа

Вибіркові дисципліни:

Гендер і ЗМІ

Теорія масової поведінки

Журналістика в умовах війни

Медіакультура

Спічрайтинг

Теорія та історія, методологія досліджень соціальних комунікацій

Методика викладання фахових дисциплін