Ви є тут

Головна

 

 Приміщення кафедри РТТ загальною площею 626 м2 (площа аудиторій та лабораторій - 564 м2) розташовані в 3 навчальному корпусі. Науково-педагогічні працівники кафедри «Радіотехніка та телекомунікації» забезпечені робочими місцями з доступом до мережі Інтернет та до всієї необхідної інформаційної інфраструктури (web-сервери, web-додатки та репозитарій наукових та методичних публікацій). Для ефективної організації навчального процесу на кафедрі діє методичний сектор, який консультує з питань методичної літератури, сприяє ефективній організації навчального процесу з підготовки магістрів. Аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом, мультимедійним обладнанням, устаткуванням, яке включає різноманітну контрольно-вимірювальну апаратуру, обчислювальну техніку та обладнання.

Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення:

– ауд. 30 комп’ютерний клас кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій» (лабораторія з курсів «САПР»,  «Сигнали та процеси в РТ», «Основи автоматизації проектування РА», «Програмування мікропроцесорів», «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Мікропроцесори в системах та пристроях», «Цифрові пристрої та мікропроцесори»);

–  ауд. 31 лабораторія радіотехнічних систем (лабораторія з дисциплін «Системи сучасних сигналів», «Статистична радіотехніка», «Основи теорії передачі інформації», «Теорія РТС», «Радіотехнічні системи», «Моделювання радіосистем», «Цифрові системи передачі інформації»);

–  ауд. 33 лабораторія електричних кіл та сигналів (лабораторія з дисциплін «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Цифрові системи передачі інформації», «Пристрої підсилення сигналів», «Основи телебачення»);

–  ауд. 34 аудиторія для занять з електродинаміки та техніки НВЧ (лабораторія з дисциплін «Техніка та прилади НВЧ», «Мікроелектронні пристрої НВЧ»,  «Пристрої НВЧ та антени», «Проектування антенно-фідерних пристроїв»,  «Технічна електродинаміка», «Електронні та квантові пристрої НВЧ», «Антени спеціального призначення та САПР антен», «Квантові РТ пристрої та системи»);

–  ауд. 37 лабораторія радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв (лабораторія з дисциплін «Пристрої генерації та формування радіотехнічних сигналів», «Радіопередавальні пристрої», «Пристрої приймання і обробки сигналів», «Радіоприймальні пристрої», «Системи прийому, обробки та відображення інформації», , «Радіоавтоматика»);

–  ауд. 39 лабораторія мережевих технологій (лабораторія з дисциплін,  «Біомедичні сигнали, обробка сигналів», «Телемедицина», «Машинне навчання та штучний інтелект’язку», «Волоконно-оптичні системи передачі інформації», «Методологія та організація наукових досліджень»,   «Супутникові інформаційні системи», «Комп’ютерні системи управління проектами», «Глобальна інформаційна  інфраструктура»).

НУ «Запорізька політехніка» забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання та наукової діяльності в межах освітніх програм, що забезпечуються кафедрою. Для задоволення потреб та інтересів здобувачів ОПП «Телемедичні та біомедичні системи» створено якісне освітнє середовище: інформаційно-обчислювальний центр, студентський клуб, відділ працевлаштування. Для організації самостійної роботи студентів створена необхідна кількість робочих місць в аудиторіях кафедри та підрозділах бібліотеки університету, сформовано відповідний кількісний і якісний склад друкованих і електронних фондів, доступна система роботи з електронними джерелами. В університеті у відповідності до положення про електронні видання створено умови для швидкого і доступного розповсюдження методичних матеріалів до різних видів занять. Графіки роботи спеціалізованих лабораторій та комп’ютерних класів кафедри повністю пристосовані до потреб студентів.

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів та студентів є бібліотека з її фондами та електронними засобами інформації. Це значний за обсягом та універсальний за складом інформаційний ресурс, що поєднує традиційні бібліотечні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS).